× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลบ้านโป่ง

Ban Pong Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลบ้านโป่ง
โทร: 032222841 - 46 fax: 032211006
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลบ้านโป่ง

 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
 132/2 ม.2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรีโทร.0 3239 7636
 
โรงพยาบาลบางแพ 
124 ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรีโทร.0 3238 1148
 
โรงพยาบาลบ้านคา 
333 ม.3 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรีโทร.0 3291 9420
 
โรงพยาบาลปากท่อ 
201/10 ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรีโทร.0 3228 2677 
 
โรงพยาบาลวัดเพลง
 123 ม.5 ถ.ราชบุรี-ปากท่อ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
โทร.0 3239 9290
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 
5 ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีโทร.0 3236 2665 
 
โรงพยาบาลสวนผึ้ง 
152 ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีโทร.0 3236 4496 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด

ข้อมูลโรงพยาบาลบ้านโป่ง

 
 

 ประวัติของโรงพยาบาลบ้านโป่ง

ท้องถิ่นตำบลบ้านโป่งได้ประกาศตั้งสุขาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2459 อาศัยความในพระราชบัญญัติ จัดการสุขาภิบาลรัตนโกสินทร์ ศก 127 มาตรา 2 ต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 เทศบาลเมืองบ้านโป่งได้จัดตั้งสุขศาลาเทศบาลเมืองบ้านโป่งในราวปี พ.ศ.2479 มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการ คือ พันตรีหลวงเวชสิทธิ์นิรภัย เป็นแพทย์เทศบาลคนแรก จนกระทั่งปี พ.ศ.2496 ได้โอนกิจการสุขศาลาทั้งหมด ขึ้นกับกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาได้โอนเข้า สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจนถึงปัจจุบัน

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง