× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลศรีธัญญา

ภาพโลโก้โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • 47 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-528-7800
 • รับบัตรทอง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

ข้อมูลโรงพยาบาลศรีธัญญา

งานบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ
โทร 02 528 7800
 1. คลินิกจิตเวชทั่วไป จันทร์ - พฤหัสบดี  08.00 -16.00 น.ศุกร์ 08.00 -12.00 น.
 2. คลินิกระบบประสาท จันทร์ 08.00 -12.00 น.
 3. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จันทร์ - ศุกร์ 08.00 -16.00 น.
 4. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ อังคาร 08.00 -16.00 น.
 5. คลินิกฟ้าใส (ยาเสพติด) พุธ 13.00 -16.00 น.
 6. คลินิกจิตเวชสูงอายุ พฤหัสบดี 08.00 -12.00 น.
 7. คลินิกซึมเศร้า พุธ 08.00 -12.00 น. 
 8. คลินิกโคลซาปีน อังคาร 08.00 -12.00 น.
 9. คลินิกเพื่อนอารมณ์ดี พฤหัสบดี 08.00 -12.00 น.
 10. คลินิกคลายเครียด จันทร์ - ศุกร์ 08.00 -12.00 น. 
หมายเหตุ   คลินิกลำดับที่ 2-9  ต้องนัดล่วงหน้าจึงจะสามารถใช้บริการได้ 
 • คู่มือบริการรับยาต่อเนื่อง
 • คู่มือบริการรับยาต่อเนื่องระบบนัด One Stop Service
 • แบบฟอร์ม 3 คู่มือ(staging)
 โรงพยาบาลศรีธัญญา เติมชื่อว่า โรงพยาบาลโรคจิตต์นนทบุรี ด้วยความริเริ่ม ดำเนินการของ นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ตั้งอยู่เลรที่ 47 ถนนติวานนท์ หลักก็โลมตรที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัตนนทบุรึ สังก้ตกรมสรารณสุข กระทรวมหาดไทย มีพื้นที่จำนวน 1 067 ไร่ เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 24 มิฤนายน พศ. 2484 โตยมี นายแพทย์ขจร อันตระการ ตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรก เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการ ไต้รับโอนผู้ป่วยชายเรื้อรัง จำนวน 150 คน จากโรงพยาบาลโรคจิตธนบุรี หรือสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในปัจจุบัน 
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 โรงพยาบาลโรคจิตนนทบุรี ไต้ย้ายมาสังคัตโรงพยาบาลโรคจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีธัญญา สังกัดกรมสุขภาพจิด กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง บำบัตรักษาผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ขนาต 750 เตียง มีพื้นที่ทั้งหมด 415 ไร่ 57 ตารางว า ได้รับการพัฒนาด้านการให้บริการ และสิ่งแวตล้อม สถานที่มีความสวยงาม มีผู้ศึกษาดูงานมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ
 

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)