ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลศรีธัญญา firstimg0

โรงพยาบาลศรีธัญญา

Srithanya Hospital - Psychiatric hospital

ที่อยู่/ติดต่อ
47 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
✅ รับบัตรทอง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารโรงพยาบาลศรีธัญญา

งานบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ
โทร 02 528 7800
 1. คลินิกจิตเวชทั่วไป จันทร์ - พฤหัสบดี  08.00 -16.00 น.ศุกร์ 08.00 -12.00 น.
 2. คลินิกระบบประสาท จันทร์ 08.00 -12.00 น.
 3. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จันทร์ - ศุกร์ 08.00 -16.00 น.
 4. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ อังคาร 08.00 -16.00 น.
 5. คลินิกฟ้าใส (ยาเสพติด) พุธ 13.00 -16.00 น.
 6. คลินิกจิตเวชสูงอายุ พฤหัสบดี 08.00 -12.00 น.
 7. คลินิกซึมเศร้า พุธ 08.00 -12.00 น. 
 8. คลินิกโคลซาปีน อังคาร 08.00 -12.00 น.
 9. คลินิกเพื่อนอารมณ์ดี พฤหัสบดี 08.00 -12.00 น.
 10. คลินิกคลายเครียด จันทร์ - ศุกร์ 08.00 -12.00 น. 
หมายเหตุ   คลินิกลำดับที่ 2-9  ต้องนัดล่วงหน้าจึงจะสามารถใช้บริการได้ 
 • คู่มือบริการรับยาต่อเนื่อง
 • คู่มือบริการรับยาต่อเนื่องระบบนัด One Stop Service
 • แบบฟอร์ม 3 คู่มือ(staging)
 โรงพยาบาลศรีธัญญา เติมชื่อว่า โรงพยาบาลโรคจิตต์นนทบุรี ด้วยความริเริ่ม ดำเนินการของ นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ตั้งอยู่เลรที่ 47 ถนนติวานนท์ หลักก็โลมตรที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัตนนทบุรึ สังก้ตกรมสรารณสุข กระทรวมหาดไทย มีพื้นที่จำนวน 1 067 ไร่ เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 24 มิฤนายน พศ. 2484 โตยมี นายแพทย์ขจร อันตระการ ตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรก เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการ ไต้รับโอนผู้ป่วยชายเรื้อรัง จำนวน 150 คน จากโรงพยาบาลโรคจิตธนบุรี หรือสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในปัจจุบัน 
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 โรงพยาบาลโรคจิตนนทบุรี ไต้ย้ายมาสังคัตโรงพยาบาลโรคจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีธัญญา สังกัดกรมสุขภาพจิด กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง บำบัตรักษาผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ขนาต 750 เตียง มีพื้นที่ทั้งหมด 415 ไร่ 57 ตารางว า ได้รับการพัฒนาด้านการให้บริการ และสิ่งแวตล้อม สถานที่มีความสวยงาม มีผู้ศึกษาดูงานมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ