× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลท่าวังผา

Tha Wang Pha Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลท่าวังผา
  • 84 หมู่ 1 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
    เบอร์โทรศัพท์ 054-059666, 054-059667, 054-059668, 054-059669, 059-059670
    แฟกซ์ 054-059665
  • ✅ รับบัตรทอง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

ข้อมูลโรงพยาบาลท่าวังผา

 
 

 ประวัติโรงพยาบาลท่าวังผา 

โรงพยาบาลท่าวังผา ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30เตียง ตั้งอยู่เลขที่84 ม.1ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 
ประวัติก่อตั้ง
พ.ศ. 2526 ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ 4 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน เนื้อที่ 11 ไร่

2 เมษายน 2528 เปิดทำการเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง 

พฤษภาคม 2531 ต่อเติมอาคารผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 2 ห้อง โดยใช้เงินกองทุนบัตรสุขภาพ

พ.ศ. 2533 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อยกฐานะจากโรงพยาบาล 10 เตียง เป็น30 เตียง โดยย้ายที่ ทำการมาอยู่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ในปัจจุบัน เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ ก่อสร้างอาคารเสร็จ เมื่อ เดือน สิงหาคมพ.ศ.2534 แต่ยังไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ เนื่องจาก สภาพพื้นที่ไม่พร้อม และ ขาดแคลนสาธารณูปโภค
 
สิงหาคม พ.ศ. 2536 เริ่มก่อสร้างระบบประปาชั่วคราว ณ ที่ทำการใหม่ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล

12 พฤศจิกายน 2536 ย้ายที่ทำการโรงพยาบาลและเปิดให้บริการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่ จนถึงปัจจุบัน
 
รายนามผู้อำนวยการ   
1. นายแพทย์วิรัช ธีระภิญโญ
ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2528 - 2535
2. นายแพทย์วิชัย ปิตาสวัสดิ์
ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2535 - 2536 
3. นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2536 - 2544
4. แพทย์หญิงธนิตา ศรีจันทร์ ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2544 - 2545 
5. นายแพทย์ดิเรก สุดแดน ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2545 - 2547 
6. นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2547 - 2550 
7. นายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2550 - 2552 
8. นายแพทย์ดิเรก สุดแดน ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2552 - ปัจจุบัน 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง