× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลบางปะกอก 8

Bangpakok 8 International

ภาพโลโก้โรงพยาบาลบางปะกอก 8
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ให้บริการรักษาพยาบาลระดับ ทุติยภูมิสาขา อายุรกรรม, ศัลยกรรม, ศัลยกรรมกรรมกระดูก, สูติ-นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, จักษุวิทยา, โสตอนาสิก, รังสีวินิจฉัย, ทันตกรรมทั่วไป และกายภาพบำบัด รับทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งในและนอกโรงพยาบาล
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลบางปะกอก 8

สถานพยาบาลในระดับสูง
 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ
โรงพยาบาลปิยะเวท
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ
โรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
 
 
 
บางปะกอกคลินิกเวชการ 
845, 847, 849, 851, 853 ถ.สุขสวัสดิ์แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.0 2872 1111
 
บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม
 372-372/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
 กรุงเทพฯ โทร.0 2899 0130
 
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 
27/14 ม.10 ถ.สุขสวัสดิ์ต.บางครุอ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ โทร.0 2109 3111

ข้อมูลโรงพยาบาลบางปะกอก 8

 
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ชึ่งทีมแพทย์ ทีมพยาบาล และบุคลากรทุกคน พร้อมให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน และเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตกับผู้ป่วย ดังคำขวัญของเรา "ดูแลดัวยหัวใจ (Heart of Care)"
 
  ปัจจุบันมีผู้มารับบริการแบบผู้ป่วยนอกประมาณ 840 คน/วัน ทำให้พื้นที่บริการไม่เพียงพอ จึงมีโครงการ ขยายโรงพยาบาลอีก 103 เตียง ร่วมกับพื้นที่บริการเดิม รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 138 เตียง เป็นอาคาร 5 ชั้น มีบริการห้องผ่าตัด ห้องคลอด แผนกผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยหนัก เพื่อให้บริการผู้ป่วยสิทธิทั่วไป และรองรับผู้ป่วย ที่มีบัตรประกันสุขภาพต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพกับบริษัท ประกันชีวิต ประกันสังคม และแรงงานต่างด้าว

Hospital Accreditation (HA) การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) ซึ่งเป็นองค์กรภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติ ซึ่งโรงพยาบาลที่จะได้รับมาตรฐาน HA นั้นต้องผ่านการประเมินครอบคลุมทุกมิติของการให้บริการรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเช่นกัน
 
  โรงพยาบาลบางปะกอก 8  เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสากลตามมาตรฐานของ HA ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลบางปะกอก 8 มีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก
 
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง