× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ชาวปราจีนบุรี ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อรพ.ต่างๆ ดังนี้

ชาวปราจีนบุรี ทุกอำเภอ ตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อรพ.ต่างๆ ดังนี้ - HealthServ

พี่น้องประชาชนชาวปราจีนบุรี ทุกอำเภอ เมื่อตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง แล้วผลเป็นบวก โปรดรีบติดต่อหน่วยบริการใกล้บ้านท่าน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอคำแนะนำเบื้องต้น ประเมินอาการและประสานการเข้าสู่ระบบการรักษา

article image1 - HealthServ

จังหวัดปราจีนบุรี สรุปการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2565  มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 119 ราย เสียชีวิต 3 ราย
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)