× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการผู้ป่วยนอก คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

บริการผู้ป่วยนอก คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น. คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ให้บริการใน วันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น.
แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดบริการ ทุกวันตลอด 24 ชม.
โทร.055-965666 และ 055-965777

ขั้นตอนบริการผู้ป่วยนอก

บริการทางการแพทย์รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ป้องกันโรดและรักษาประชาชนทั่วไป
โดยการตรวจรักษาจะแบ่งออกเป็นการตรวจรักษา
โรดทั่วไปและคลินิกเฉพาะโรค โดยแพทย์ผู้ชำนาญทุกสาขา
 
คลินิกทั่วไป
ให้บริการใน วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
 
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ให้บริการใน วันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น.
 
แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เปิดบริการ ทุกวันตลอด 24 ชม.
 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการผู้ป่วยใหม่


ติดต่อพยาบาลจุดคัดกรองโรค ตั้งอยู่ที่อาคารสิรินธร ชั้น 1 ขอรับบัตรคิว เวลา 7.00 น. พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
-บัตรประจำตัวประชาชน
-ตำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0 - 12 ปี
-หนังสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นๆ ( ถ้ามี )
กรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ ณ จุดกรอกประวัติ

ส่งเอกสาร ณ จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 1

จับบัตรคิว รอวัดชีพจร นำหนัก ส่วนสูง ซักประวัติ

หลังจากนั้นท่านลามารถนั่งรอที่หน้าห้องตรวจ เพื่อรอการเรียกชื่อเข้ารับการรักษา

คลินิกที่เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 • คลินิกทั่วไป อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (Pre-Med) อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
 • คลินิกอายุรกรรมโรคไต อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
 • คลินิกเบาหวาน/ต่อมไร้ท่อ อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
 • คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
 • คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
 • คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
 • คลินิกอายุรกรรมโรคปอด อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
 • คลินิกอายุรกรรมภูมิคุ้มกันวิทยา อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
 • คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
 • คลินิกระบบทางเดินอาหาร อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
 • คลินิกผิวหนัง อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
 • คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965561
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965545, 055-965151
 • คลินิกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก อาคารสิรินธร ชั้น 2 055-965493, 055-565491
 • คลินิกศัลยกรรมทั่วไป อาคารรังสีรักษา 055-965260-1
 • คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท อาคารรังสีรักษา 055-965260-1
 • คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง อาคารรังสีรักษา 055-965260-1
 • คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ อาคารรังสีรักษา 055-965260-1
 • คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อาคารรังสีรักษา 055-965260-1
 • คลินิกสูติ-นรีเวช อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 2 055-965665, 055-965685
 • คลินิกเต้านม อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 2 055-965676-7
 • คลินิกกุมารเวชกรรม(ทั่วไป) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
 • คลินิกกุมารเวชกรรม(ระบบหัวใจและหลอดเลือด) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
 • คลินิกกุมารเวชกรรม(โรคภูมิแพ้) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
 • คลินิกกุมารเวชกรรม(ระบบทางเดินอาหารเด็ก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
 • คลินิกกุมารเวชกรรม(โรคติดเชื้อ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
 • คลินิกกุมารเวชกรรม(ระบบทางเดินหายใจ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
 • คลินิกกุมารเวชกรรม(พัฒนาการเด็ก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
 • คลินิกกุมารเวชกรรม(ต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโต) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
 • คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเลือดเด็ก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
 • คลินิกเด็กอ่อน/โรคเด็กแรกเกิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
 • คลินิกจิตเวช อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965703
 • คลินิกจิตเวชเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965703
 • คลินิกหู-คอ-จมูก อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965752 -3
 • คลินิกจักษุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965740-1
 • คลินิกระงับปวด อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 2 055-965567
 • คลินิกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา อาคารรังสีรักษา 055-965584,055-965089
 • คลินิกนิติเวช อาคารบริการ ชั้น1 055-965562
 • หน่วยการพยาบาลปฐมภูมิ(PCC) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 2 055-965676-7

คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว (OFM) หรือ หน่วยการพยาบาลปฐมภูมิ (PCC)

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น.


กลุ่มเป้าหมาย
 
- นิสิตปริญญาตรี, ปริญญาโท และ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร
- เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้รับบริการ 6 รพ.สต. ตำบลท่าโพธิ์, วัดพริก, เสาหิน, วังน้ำคู้, งิ้วงาม
- ผู้ประกันตนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้มาศึกษาดูงาน เข้าค่าย อบรม นักศึกษาฝึกงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้รับบริการที่มาขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน/เรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้รับบริการนอกเขตที่อาศัยสิทธิบัตรทองมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ เมือง พิษณุโลก 65000


ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง