× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน เปิดให้บริการตรวจแบบ Walk-in ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564

รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน เปิดให้บริการตรวจแบบ Walk-in ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - HealthServ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ทางคลินิกจะให้บริการตรวจ COVID-19 สำหรับผู้ที่ได้ทำการนัดหมาย และตรวจผู้ที่ไม่ได้นัดหมาย (Walk-in) อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกรวดเร็ว แนะนำให้ทำนัดหมายล่วงหน้า

article image1 - HealthServ
ข่าวดีสำหรับชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อัพเดตประกาศสำคัญ เกี่ยวกับการให้บริการและการขอใบรับรองแพทย์ COVID-19 และเน้นย้ำว่าผู้รับบริการต้องศึกษาทำความเข้าใจ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. เปิด Walk in ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564
ทางคลินิกจะให้บริการตรวจ COVID-19 สำหรับผู้ที่ได้ทำการนัดหมาย และตรวจผู้ที่ไม่ได้นัดหมาย (Walk-in)

2. แนะนำจองนัดหมายล่วงหน้า
อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับและให้บริการ  กำหนดการวันที่และเวลาที่แน่นอน เพื่ประโยชน์ในการวางแผนการเดินทาง
  • แนะนำให้ทำนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ LINK นี้

3. หลังจากตรวจแล้ว ถ้าผลการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ COVID-19 (Positive)
แปลว่า ท่านจะไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการเดิมของท่านได้
 
4. หากพบว่ามีการติดเชื้อ COVID-19 (positive)
ท่านจะต้องเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาตามนโยบายของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งผลและประสานงาน โดยท่านอาจจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, โรงพยาบาลสนาม, โรงพยาบาลอื่นๆ หรือ โรงแรมที่ถูกจัดตั้งให้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรืออาจจะต้องรออยู่ในที่พักของท่านเพื่อรอคิวจัดสรรตามลำดับ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นผู้กำหนด
 
5. กรณีที่ท่าน ตรวจด้วยวิธี rapid antigen test หากพบว่ามีการติดเชื้อ (positive)
ท่านจะต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธี real time RT-PCR ด้วยเสมอ โดยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ข้อมูลการบริการของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ให้บริการออกเอกสารรับรองการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้สำหรับการเดินทางหรือการยื่นวีซ่า หรือใช้เพื่อเตรียมตัวผ่าตัด โดยหากท่านมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าว กรุณาทำตามขั้นตอนนี้
  • ข้อมูลในหน้านี้ใช้สำหรับผู้ที่สบายดี แต่มาขอตรวจ COVID19 เพื่อใช้ในการเดินทางเท่านั้น
  • ถ้าท่านมีอาการไม่สบาย หรือได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็น COVID19 หรือสงสัยว่าติดเชื้อ COVID ท่านสามารถเข้ารับการตรวจที่คลินิกไข้/คลินิก ARI ดูรายละเอียดได้ที่ Link นี้ 
  • ในวันที่ท่านมาโรงพยาบาล ท่านจะถูกคัดกรองที่ประตูทางเข้าของโรงพยาบาล ถ้าท่านมีไข้หรือมีอาการของ COVID19 หรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ท่านจะถูกแนะนำให้ไปตรวจที่ fever/ARI clinic ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของ Travel clinic ได้
 

ขอใบรับรองแพทย์ COVID19 ใช้ก่อนการเดินทาง/ใช้ขอวีซ่า 

1. พิจารณาความจำเป็นในการเดินทางของท่าน
ว่าจำเป็นต้องเดินทางในช่วงนี้หรือไม่  
 
2. ศึกษาข้อกำหนดของประเทศปลายทางให้ละเอียด
แนะนำให้อ่านบทความนี้ คำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง COVID19 และการขอใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง
 
3.  สำหรับการตรวจ COVID-19
ทางคลินิกมีบริการตรวจ 2 วิธี ได้แก่
 
a. Real time RT-PCR
b. COVID-19 Rapid - Antigen test
 
4. การนัดหมาย
 
• การตรวจทั้ง 2 วิธี ให้ทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ โดยคลิกที่นี่  ระบบนัดตรวจ COVID online 
• ทางคลินิกจะทำการเก็บสิ่งส่งตรวจ เป็นรอบๆ ดังนี้
 
o วันจันทร์ - ศุกร์ มี 3 รอบคือ 9.00น. 11.00น. และ 14.00น.
o วันเสาร์ - อาทิตย์ มี 1 รอบ คือ 10.30น.
o วันหยุดนักขัตฤกษ์ บางวัน ทางคลินอาจเปิด 1 รอบ คือ 10.30น. (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หรือดูที่ตารางนัดหมายว่าเปิดให้บริการหรือไม่) 
 
 
• ท่านต้องทำการนัดหมายตามช่วงเวลาที่ปรากฏในตาราง และกรุณามาถึงคลินิกอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ เนื่องจากท่านต้องกรอกเอกสารและพบแพทย์ก่อน
• ในบางรายอาจจะต้องรอให้ถึงรอบ เช่น แม้ว่าท่านจะผ่านการคัดกรอง และพบแพทย์เสร็จแล้วตอน 8.30 ท่านจำเป็นต้องรอตอน 9 น. เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ (swab)
• กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ท่านสามารถสอบถามได้ทาง  Email หรือ Chat box ในหน้า website โดยกรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของท่าน เช่น สายการบิน เวลาเดินทาง ประเทศที่ท่านจะต้องเปลี่ยนเครื่องและประเทศปลายทางของท่านเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ
 
 
5. วันที่มาตรวจ
 
• ท่านต้องแสดงหลักฐานยืนยันการนัดหมาย และเอกสารยืนยันการบิน (ตั๋วเครื่องบิน) แก่เจ้าหน้าที่เมื่อถูกร้องขอ
 
• ให้ท่านนำสำเนา passport มาด้วย 1 ฉบับ เพื่อความถูกต้องในการลงข้อมูลในใบรายงานผลและใบรับรองแพทย์
• พยาบาลจะทำการคัดกรอง วัดสัญญาณชีพ และให้พบแพทย์ก่อนเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการตรวจก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจจริง ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง
 
 
6. วีธีการตรวจ COVID และการรับผลตรวจ
 
หลังตรวจเสร็จท่านจะได้รับเอกสาร 2 อย่าง ได้แก่ 1) ผลการตรวจ COVID-19 และ 2) ใบรับรองแพทย์
การตรวจทั้ง 2 วิธี (real time RT-PCR และ rapid antigen test) เป็นการตรวจที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้อ้างอิงสำหรับการเดินทางได้
 
• Real time RT-PCR
 
o เก็บตัวอย่างจากบริเวณจมูกลและลำคอ
o ผลการตรวจ COVID19 PCR จะใช้เวลาประมาณ 1 วัน (ได้รับผลการตรวจในเช้าวันถัดไป)
o ถ้าท่านไม่ต้องการรับใบรับรองแพทย์ ท่านสามารถขอให้ส่งเฉพาะผลการตรวจ PCR ทาง Email ได้ โดยผลการตรวจจะถูกส่งให้ทาง Email อย่างช้าในวันถัดไป (ทางคลินิกไม่สามารถส่งใบรับรองแพทย์ทางอีเมลล์ได้)
 
o ในใบรับรองแพทย์จะระบุข้อมูลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปี เกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเวลาที่ตรวจ ชนิดของการตรวจและผลการตรวจ รวมถึงระบุว่าท่านมีอาการที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 หรือไม่
 
o สำหรับใบรับรองแพทย์ตัวจริง (Medical Certificate) ต้องมารับด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้ท่านอื่นมารับให้ โดยสามารถมารับได้ในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป และวันเสาร์-อาทิตย์ และบางวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00-11.00น.
 
o ผลการตรวจและใบรับรองแพทย์จะออกให้เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการใบรับรองแพทย์ภาษาไทย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่มาตรวจ
 
 
• COVID-19 Rapid Antigen test
 
o การตรวจด้วยวิธีนี้ จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสายการบิน และประเทศที่ท่านจะเดินทางไปเท่านั้น
 
o Rapid antigen test ที่คลินิกใช้ มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือสูง (Sensitivity 91.4%, Specificity 99.8%) ดูรายละเอียดของ test ได้ที่นี่
o เก็บตัวอย่างจากบริเวณจมูกเพียงอย่างเดียว
o ท่านสามารถรับผลการตรวจ และใบรับรองแพทย์ได้เลย โดยใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง หลังเก็บสิ่งส่งตรวจ
 
o ในใบรับรองแพทย์จะระบุข้อมูลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปี เกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเวลาที่ตรวจ ชนิดของการตรวจและผลการตรวจ รวมถึงระบุว่าท่านมีอาการที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 หรือไม่
o กรณี ที่ผลการตรวจด้วย rapid antigen test ให้ผลบวก ท่านจะต้องทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี Real time RT-PCR (โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจซ้ำ)
o ผลการตรวจและใบรับรองแพทย์จะออกให้เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการใบรับรองแพทย์ภาษาไทย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่มาตรวจ
 
 
7. ค่าใช้จ่าย
 
 
• Real time RT-PCR
 
o ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท (รวม ค่าตรวจ lab ค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าใบรับรองแพทย์) โดยชำระในวันที่มาตรวจ ในวันที่มารับใบรับรองแพทย์ ไม่ต้องเสียค่าบริการอื่นๆเพิ่มเติม
o ยกเว้น การรับใบรับรองแพทย์นอกเวลาราชการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 400 บาท
 
 
• COVID-19 Rapid Antigen test
 
o ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท (รวม ค่าตรวจ lab ค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าใบรับรองแพทย์) โดยชำระในวันที่มาตรวจ
 
 

ขอใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีอาการของ COVID

 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ และผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ทางคลินิกจึงของดให้บริการการออกใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีอาการของ COVID-19 ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการใบรับรองแพทย์จะต้องเข้ารับการตรวจ real time RT-PCR หรือ rapid antigen test ด้วยเสมอ โดยจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่นี่
 

ขอใบรับรองแพทย์ COVID19 ใช้ก่อนผ่าตัด / ก่อนทำหัตถการ

 
ศึกษาข้อกำหนดในการผ่าตัดของท่านว่าต้องการใบรับรองแพทย์ COVID19 ไม่เกินกี่วันก่อนผ่าตัด (โดยทั่วไปจะไม่เกิน 72 ชม.) แล้วทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ ระบบนัดตรวจ COVID online ของคลินิกเท่านั้น ส่วนข้อปฏิบัตอื่นๆ เช่นเดียวกับการตรวจก่อนเดินทาง  ท่านสามารถทำนัดหมายล่วงหน้าที่นี่
 
 
 
หมายเหตุ 
 
  •  คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง ให้บริการโดยแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์แพทย์ นักท่องเที่ยวแต่ละคนอาจจะได้รับคำแนะนำหรือการตรวจรักษาที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากปัจจัยต่างๆมากมาย รวมถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อม ภาวะการณ์ รวมถึงวิจารณญานของแพทย์แต่ละท่าน ซึ่งทุกอย่างจะดำเนินไปตามมาตรฐานทางการแพทย์
  • คลินิกจะไม่สามารถรับประกันได้ว่า ท่านจะได้รับการตรวจวินิจฉัย หรือได้รับใบรับรองแพทย์ทันในทุกกรณี และคลินิกไม่สามารถรับรองได้ว่าใบรับรองแพทย์ที่ออกให้จะใช้ได้ในทุกกรณี เนื่องจากกฎ ข้อบังคับในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งจากสายการบิน จากประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง อย่างไรก็ตามก่อนทำการตรวจแพทย์จะช่วยท่านพิจารณาข้อกำหนดในการเดินทางแต่ละครั้ง
  • เมื่อท่านรับใบรับรองแพทย์แล้ว กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุล เลขที่ Passport วันเดือนปีเกิดให้ละเอียดอีกครั้ง คลินิกจะไม่รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเสียเวลา การเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผลกระทบในกรณีใดๆอันเกิดจากการที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ หรือต้องเลื่อนการเดินทาง เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ หรือสายการบิน/ประเทศปลายทางมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์
เว็บไซต์ รพ.
 

ติดต่อคลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 
 
 โทรศัพท์  02-306-9100 ต่อ 3034, 02-3069145 (ในเวลาราชการ)
02-306-9199 (วันจันทร์ อังคาร พฤหัส เวลา 16.00-19.00 และเสาร์ 9.00-12.00น.)

FAX: 02-306-9145
 
Email:contact@thaitravelclinic.com

Facebook:facebook.com/thaitravelclinic
 
 
เวลาทำการปกติ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-16.00น.(ปิดรับบัตรใหม่เวลา 15.00น.)
             
 
คลินิกนักท่องเที่ยวนอกเวลาราชการ อ่านรายละเอียดการบริการที่นี่
 
เปิดวันจันทร์ อังคาร พฤหัสเวลา 16.00-19.00น และวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00น.

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ของคลินิก

 
article image4 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)