ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หน่วยชีวันตภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทั้งกาย และจิตวิญญาณ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ
มากมายจากองค์กรในประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่โดดเด่นของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และต้นแบบใน
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในระดับประเทศ

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ติดต่อแผนกฉุกเฉิน (ER) โทร.074-451-700
- ติดต่อโรงพยาบาล(โอเปอเรเตอร์) โทร.074-285-000,
074-455-000

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด