× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แถลงการณ์ร่วมจาก CDC และ FDA ต่อกรณีวัคซีนบูสเตอร์

แถลงการณ์ร่วมจาก CDC และ FDA ต่อกรณีวัคซีนบูสเตอร์ - HealthServ

ชาวอเมริกันที่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องรับการฉีดซีนเพื่อกระตุ้นภูมิในขณะนี้

แถลงการณ์ร่วมจาก CDC และ FDA ต่อกรณีวัคซีนบูสเตอร์
8 กรกฎาคม 2564
 
ถือว่าเป็นโชคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงและเพียงพอสำหรับประชากรอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว จะปลอดภัยจากการเจ็บป่วยที่มีอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้ รวมถึงการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ที่กำลังระบาดขณะนี้ อาทิเช่น สายพันธุ์เดลต้า ด้วยเช่นกัน ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะมีความเสี่ยง ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่พบล้วนสัมพันธ์กับผู้ที่ยังมิได้รับวัคซีน เราขอเรียกร้องให้ชาวอเมริกันที่ยังมิได้รับการฉีดวัคซีน ให้เร่งเข้ารับการฉีดโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นการปกป้องตนเองและผู้อื่นในชุมชน
 
ชาวอเมริกันที่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องรับการฉีดซีนเพื่อกระตุ้นภูมิในขณะนี้ FDA CDC และ NIH ต่างยึดมั่นในองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในกระบวนการที่เข้มงวดเพื่อพิจารณาว่าเมื่อใดที่วัคซีนกระตุ้นภูมิจะมีความจำเป็น โดยพิจารณาข้อมูลทั้งจากห้องทดลอง การทดลองทางคลินิก และจากกลุ่มประชากร  - อาจรวมถึงข้อมูลจากบริษัทเวชภัณฑ์บางแห่งได้ แต่มิได้หมายความว่าจะยึดถือตามข้อมูลนั้นเสมอไป เรายังคงพิจารณาข้อมูลใหม่ๆ ที่มีการเผยแพร่ออกมาและประกาศให้รับรู้โดยทั่วกัน เราจะเตรียมการสำหรับวัคซีนกระตุ้น เมื่อมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามีความจำเป็น

CDC Centers for Disease Control and Prevention
Media Statement 
FOR IMMEDIATE RELEASE
Thursday, July 8, 2021
Contact: Media Relations
(404) 639-3286
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)