× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รวมข้อมูล แนวปฏิบัติ การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยโควิด

รวมข้อมูล แนวปฏิบัติ การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยโควิด HealthServ.net
รวมข้อมูล แนวปฏิบัติ การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยโควิด HealthServ.net

สายด่วน 1) กรมการแพทย์ 1668 2) การแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ. 1669 3) สปสช. 1330

รวมข้อมูล แนวปฏิบัติ การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยโควิด HealthServ

Home isolation การแยกกักตัวที่บ้าน

สายด่วนหน่วยงานที่ เรียกใช้บริการ / ให้คำปรึกษา ดังนี้
1) สายด่วน กรมการแพทย์ 1668
เว็บเพจ | facebook

2) สายด่วน การแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ. 1669
เว็บเพจ | facebook | line

3) สายด่วน สปสช. (บัตรทอง) 1330
เว็บเพจ | facebook

การกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด สีเขียว เป็นหนึ่งในกลไกรับมือกับสถานการณ์โควิดระบาด ที่กรมการแพทย์ สปสช การแพทย์ฉุกเฉิน  รวมทั้งกรมและกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนไว้  แนวทางในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ใช้กับผู้ป่วย 2 กรณี (ตามนิยามกรมการแพทย์) คือ

  1. ผู้ป่วยที่วินิจฉัยใหม่ตามเกณฑ์ระหว่างรอ admit โรงพยาบาล และแพทย์เห็นว่าสามารถดูแลรักษาที่บ้านระหว่างรอเตียงได้
  2. ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ step down หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้แล้วอย่างน้อย 10 วัน และจำหน่ายกลับบ้านเพื่อรักษาต่อเนื่องที่บ้านโดยวิธี home isolation
ในการกักตัว สปสช. (บัตรทอง) จะดูแลค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข ให้กับผู้ป่วย (*สปสช จ่ายให้กับสถานพยาบาล มิใช่ให้กับผู้ป่วย) ได้แก่
  1. การตรวจ RT-PCR. 
  2. ค่าบริการผู้ป่วยเหมาจ่าย 1,000 บาท/วัน ไม่เกิน 14 วัน
  3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ได้แก่ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล เครื่องวัด Oxygen Sat และค่าอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าชุด PPE. และค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
  4. ค่ายารักษาโควิด-19 
  5. ค่ารถส่งต่อ จ่ายตามจริงตามระยะทางและค่าทำความสะอาด
*สปสช จ่ายให้กับสถานพยาบาล มิใช่ให้กับผู้ป่วย

เนื้อหาสำคัญต้องรู้เรื่อง Home Isolation

เสวนา/สัมนา/บรรยาย เกี่ยวกับ home isolation

สิ่งที่ต้องมี เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน Home Isolation

สิ่งที่ต้องมี เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน Home Isolation รวมข้อมูล แนวปฏิบัติ การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยโควิด
สิ่งที่ต้องมี เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน Home Isolation รวมข้อมูล แนวปฏิบัติ การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยโควิด
 

คำแนะนำผู้ที่มีอาการไอและหายใจลำบาก

คำแนะนำผู้ที่มีอาการไอและหายใจลำบาก รวมข้อมูล แนวปฏิบัติ การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยโควิด
คำแนะนำผู้ที่มีอาการไอและหายใจลำบาก รวมข้อมูล แนวปฏิบัติ การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยโควิด
 

การแยกกักตัวที่บ้าน (ม.มหิดล)

การแยกกักตัวที่บ้าน (ม.มหิดล) รวมข้อมูล แนวปฏิบัติ การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยโควิด
การแยกกักตัวที่บ้าน (ม.มหิดล) รวมข้อมูล แนวปฏิบัติ การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยโควิด
 

คู่มือ รับมือโควิด จัดทำโดย เพจจ่าพิชิต รวมข้อมูลดีมาก [Link]

คู่มือ รับมือโควิด จัดทำโดย เพจจ่าพิชิต รวมข้อมูลดีมาก รวมข้อมูล แนวปฏิบัติ การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยโควิด
คู่มือ รับมือโควิด จัดทำโดย เพจจ่าพิชิต รวมข้อมูลดีมาก รวมข้อมูล แนวปฏิบัติ การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยโควิด
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง