× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลขอนแก่น

Khon Kaen Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลขอนแก่น
โทร 043-009900 โรงพยาบาลขอนแก่น - เครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลขอนแก่น ได้แก่ รพ.อำเภอทุกอำเภอในขอนแก่น วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลในอ.เมือง ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด ศูนย์แพทย์และคลินิก 17 แห่ง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ชัย อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลซำสูง กิ่ง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลโนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลเปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลพล อ.พล จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลมัญจาคีรี อ.มัญจาคีรีจ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลเวียงเก่า อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลสิรินธร กิ่งอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลสีชมพู อ.สีชมพูจ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลหนองนาคำ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลหนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น (เทศบาล 1) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น (ศูนย์บ้านโนนชัย)อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น (ศูนย์บ้านหนองใหญ่) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลอำเภอเมืองพล อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์แพทย์มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 อ.พล จ.ขอนแก่น
ศูนย์แพทย์อนามัยที่ 6 (สำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่6) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัด
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
คลินิกณรงค์การแพทย์ 
391/11-12 ม.2 ถ.ราษฎร์ธุรกิจ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น โทร.0 4327 2036
 
คลินิกนายแพทย์นคร 
195 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น โทร.0 4326 1934
 
คลินิกนายแพทย์สุรชัย 
5/6 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทร.0 4322 1187
 
คลินิกบ้านสำราญ (นพ.สุชาติ) 
255 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น โทร.08 6455 4454
 
คลินิกประจักษ์การแพทย์ 
440/13 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น โทร.06 5086 3184
 
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม-นายแพทย์มหรรณพ
287/8 ถ.เสริมสวาสดิ์ต.เมืองพล อ.พล
 จ.ขอนแก่น โทร.08 1050 6767
 
คลินิกหมอวราวุธ-หมอกนกวรรณ(เวชกรรม) 
172/26 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น โทร.08 4799 8131
 
คลินิกหมอชูเกียรติ(เวชกรรม) 
182/31 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น โทร.0 4322 5135
 
คลินิก หูคอ จมูก แพทย์หญิงภนุชพร 
175/12 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร.0 4332 8019
 
คลินิกหมอสุรชัย 
185/11 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร.08 4030 8395
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงวลี 
79 ม.8 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทร.06 3181 0525
 
ชัชชัยคลินิกเวชกรรม 2 
12 ม.1 ถ.เจริญกิจ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น โทร.0 4329 4355
 
ณัฐดนัยคลินิกเวชกรรม 
389/4 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร.08 9622 4667
 
บุญชัยการแพทย์คลินิก 
86 ม.12 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทร.0 4325 5153
 
วัชรพงษ์คลินิกฉพาะทางด้านเวชกรรม-เวชศาสตร์ครอบครัว
666/48 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
 จ.ขอนแก่น โทร.08 6634 9592
 
สหคลินิกกระดูกและข้อนายแพทย์วันจักร-คลินิกสูตินรีเวชแพทย์หญิงมนสิชา
61/63 ม.13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง
 จ.ขอนแก่น โทร.08 1873 8616
 
อภิ-มน คลินิกเวชกรรม
179/154 ม.4 ถ.เฉลิมพระเกียรติต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทร.0 4322 8455

ข้อมูลโรงพยาบาลขอนแก่น

บริการผู้ป่วย

ศูนย์ความเชี่ยวชาญ

รับบริจาค

 

 ประวัติโรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 54, 56 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 56 ไร่ 3 งาน 23.2 ตารางวา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2490 ขุนบำรุงรัตนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการจังหวัดร่วมกับพ่อค้าประชาชน ได้จัดงานประจำปีหาเงินสบทบกองทุนสร้างโรงพยาบาล และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2494 เริ่มจากเรือนไม้ชั้นเดียว     3 หลัง ซึ่งเป็นเรือนคนไข้ โรงครัว และโรงเก็บศพ มีแพทย์เพียง 2 คนเท่านั้น ต้องอยู่เวรวันเว้นวัน ดูแลผู้ป่วยทุกประเภทไม่มีการแยกแผนก มีการทำผ่าตัดง่าย ๆ มีเตียงผ่าตัด 2 เตียง แม้จะเป็นโรงพยาบาลที่เริ่มต้นให้บริการ แต่ได้รับความนิยมจากประชาชน ทำให้จำนวนผู้ป่วยมากกว่าจำนวนเตียงที่มี ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเป็นอาคารชั้นเดียว และสองชั้น จำนวน 4 หลัง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มากขึ้น
 
ในช่วงปี พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2510 ได้มีการขยายโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น จึงได้แยกแผนกเป็น สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม และกุมารเวชกรรม แพทย์ด้านคลินิกทุกคนทำหน้าที่เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ช่วยกันตรวจผู้ป่วยนอก หมุนเวียนอยู่เวร        ห้องฉุกเฉินวันละ 1 คน วันหยุดราชการอยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมง พัฒนาระบบการดมยาจากการใช้อีเทอร์     มาเป็นระบบที่ทันสมัยขึ้น สามารถทำการผ่าตัดใหญ่ปลอดภัยมากขึ้น เริ่มมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการง่ายๆ เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย ต่อมามีการตรวจเพาะเชื้อ และตรวจทาง immunologyและ เริ่มมี blood bank   มีการพัฒนาขีดความสามารถด้านพยาธิวิทยาทำหน้าที่ชันสูตรศพ ได้ส่งทีมแพทย์ พยาบาลเข้าร่วมปฏิบัติการทางจิตวิทยาในพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงที่มีการก่อการร้ายจากพรรคคอมมิวนิสต์ และเริ่มเข้าร่วมเป็นสมาชิก  หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) ให้บริการผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร
 
ช่วงปี พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ.2530 เริ่มพบผู้ป่วยโรคทางสมองมากขึ้นแต่ยังไม่มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ต้องทำการตรวจด้วยการฉีดสีเข้าเส้นเลือดแดงคาร์โรติด ได้รับเครื่องอัลตราซาวด์มาใช้เป็น  เครื่องแรก เปิดให้บริการสลายนิ่ว ทำให้การตรวจวินิจฉัยโรคได้ดียิ่งขึ้น เริ่มให้การดูแลรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) ให้การสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และสนับสนุนการจัดทำระบบฐานข้อมูล trauma registry เป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข
 
ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,000 เตียง ดูแลรักษาผู้ป่วยทุกสาขามีศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 5 สาขา ได้แก่ สาขาอุบัติเหตุ สาขาทารกแรกเกิด สาขาโรคมะเร็ง สาขาโรคหัวใจ และ สาขารับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะ
 
จากวันนั้น วันเริ่มก่อตั้งโรงพยาบาล จนถึงปัจจุบันนี้ บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นยังคงยึดมั่นว่า “โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีคำว่าเตียงเต็ม เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นที่พึ่งของประชาชน” และเรามีความเชื่อว่า
 
"คนดี สร้างสิ่งดีดี... สิ่งดีดี สร้างคนดี...
จากรุ่นสู่รุ่น... สู่ความยั่งยืน..."

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง