News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลราชบุรี

Ratchaburi Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ชั้นตติยภูมิระดับสูง ขนาด 1,000 เตียง มีแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาวิชา และแพทย์เฉพาะทางย่อย เป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง ในแถบภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ของสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 85 ถนน สมบูรณ์กุล ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
  • ✅ รับบัตรทอง
    ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลโรงพยาบาลราชบุรี

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
132/2 ม.2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรีโทร.0 3239 7636
 
โรงพยาบาลบางแพ 
124 ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรีโทร.0 3238 1148
 
โรงพยาบาลบ้านคา 
ม.3 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรีโทร.0 3236 4496-8
 
โรงพยาบาลปากท่อ
201/10 ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรีโทร.0 3228 2677 
 
โรงพยาบาลวัดเพลง
 123 ม.5 ถ.ราชบุรี-ปากท่อ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
โทร.0 3239 9290
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 
5 ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีโทร.0 3236 2665 
 
โรงพยาบาลสวนผึ้ง 
152 ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีโทร.0 3236 4496 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลเขางู 199 ม.13 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลบางแพ สถานีอนามัยต าบลบ้านฆ้อง ม.4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี ม.5 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรีโทร.0 3233 8877
 
สถานีอนามัยบ้านโกรกสิงขร ต าบลด่านทับตะโก ม.8 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 

โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี
 
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง