× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลชัยภูมิ

Chaiyaphum Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-837100, 044-837101, 044-837102, 044-837103
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลชัยภูมิ

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
 555 ม.1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์จ.ชัยภูมิ
โทร.0 4486 9137-8 
 
โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
1057 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 โทร.0 4488 7013
 
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 
431 ม.13 ถ.คอนสวรรค์อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทร.0 4489 9022 
 
โรงพยาบาลคอนสาร 
137 ม.5 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทร.0 4487 6409 
 
โรงพยาบาลจัตุรัส 
9 ถ.ชัยภูมิ- สีควิ้ ต.หนองบัวแดง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทร.0 4485 1200 
 
โรงพยาบาลเทพสถิต 
64 ม.1 ถ.สุรนารายณ์ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
 โทร.0 4485 5097
 
โรงพยาบาลซับใหญ่ 
338 ม.1 ต.ชับใหญ่อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทร.0 4405 6196
 
โรงพยาบาลเนินสง่า 
180 ม.14 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทร.0 4484 6252 
 
โรงพยาบาลบ้านเขว้า
 800 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทร.0 4489 1124-6
 
โรงพยาบาลบ้านแท่น 
249 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทร.0 4488 7013 
 
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 
217 ม.21 ถ.สุรนารายณ์ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ  โทร.0 4485 9099
 
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 
160 ม.3 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทร.0 4413 3100-3 
 
โรงพยาบาลภูเขียว 
149 ม.4 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทร.0 4486 1700-3 
 
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
 431 ม.16 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทร.0 4487 2377
 
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 
301 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิโทร.0 4489 7022 
 
เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
2/1 ม.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิโทร.0 4405 1544
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว 
37 ม.18 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร.0 4481 6010
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งที่ 3 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร.0 4481 8005
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี 
225 ม.1 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิโทร.0 4485 1461 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด

ข้อมูลโรงพยาบาลชัยภูมิ

Check in แบบ New Normal กับ รพ.ชัยภูมิ Link

Check in แบบ New Normal กับ รพ.ชัยภูมิ ได้เลยค่ะ... ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียน Check in เพื่อเปิดบัตรของท่านในการขอรับบริการผ่านช่องทางApplication (line) add friends ได้ด้วยตนเองที่บ้าน หรือสถานที่อื่นๆได้โดยไม่ต้องมารอคิวเพื่อทำการเปิดบัตร ที่ รพ.ชัยภูมิ

บริการส่งยาทางไปรษณีย์


 
 
 

ตารางแพทย์ออกตรวจ
ณ อาคารผู้ป่วยนอกฯ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขั้นตอนบริการ

ผู้ป่วยมีนัด
 
1. นำใบนัดติดต่อหน้าห้องตรวจเพื่อลงทะเบียน
2. ชั่งนำหนัก วัดความดันโลหิต ณ จุดบริการหน้าห้องตรวจ
3. รอเรียกซักประวัติหน้าห้องตรวจ
4. พบแพทย์
5. รับใบสั่งยา/ไปรับบริการจุดอื่น/นัดตรวจ
6. รับยากลับบ้านหรือนอนโรงพยาบาล
 
ผู้ป่วยไม่มีนัด / ผู้ป่วยใหม่
1. ผู้ป่วยใหม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มประวัติใหม่ หลังจากนั้น ติดต่อทำบัตรใหม่ ที่เวชระเบียน ชั้น 1
2. ผู้ป่วยเก่ารับบัตรคิวแยกห้องตรวจที่เวชระเบียน ชั้น 1
3. นำบัตรคิว /บัตรโรงพยาบาลหรือบัตรประชาชน พร้อมหนังสือ ส่งตัวติดต่อที่จุดรับบัตรหน้าห้องตรวจโรค
4. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ณ จุดบริการหน้าห้องตรวจ
5. รอเรียกซักประวัติหน้าห้องตรวจ
6. พบแพทย์
7. รับใบสั่งยา/ไปรับบริการจุดอื่น/นัดตรวจ
8. รับยากลับบ้านหรือนอนโรงพยาบาล

โทรศัพท์

044-837101
044-837102
044-837103
044-811005
044-811006
044-811007
044-811008
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง