ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลท่าศาลา firstimg0

โรงพยาบาลท่าศาลา

Thasala Hospital

โทรศัพท์ 075-521333 โทรสาร 075-330746

ที่อยู่/ติดต่อ
158 หมู่ 3 ตำบล ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 075-521333
โทรสาร 075-330746
✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารโรงพยาบาลท่าศาลา

ข้อมูล ข่าวสาร บริการ บทความ สาระประโยชน์จากโรงพยาบาลท่าศาลา (บน HealthServ)

ข้อมูลข่าวทั้งหมด
โรงพยาบาลท่าศาลา
ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์: 158 หมู่ที่ 3 ตำบล ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 075 – 521186,075-521333 โทรสาร 075-330746
 

ประวัติโรงพยาบาลท่าศาลา

โรงพยาบาลท่าศาลา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียง ตั้งอยู่ที่ 158 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เริ่มก่อสร้างด้วยเงินโครงการประชากร ซึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 7,428,648 บาท ในขนาด 10 เตียง พื้นที่ 16 ไร่ ติดกับถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบล ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา โดยได้รับบริจาคที่ดินจากเอกชน เปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ . ศ . 2524 โดยมี แพทย์ 1 คน พยาบาล 7 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งละ 1 คน รวม 12 คน
 
ในปี 2529 ได้รับงบประมาณ 10 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการ 23 กันยายน 2531
 
1 ตุลาคม 2540 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ความร่วมมือในการบริจาคเตียงนอนผู้ป่วย และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ
 
19 มกราคม 2543 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อนุมัติเงินจำนวน 10,850,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 2 ชั้น จึงได้รับบริจาคเงินสมทบจากประชนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสำนักงาน เพิ่มอีก 1 ชั้น เป็น 3 ชั้น เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยชั้นที่ 1-2 เป็นหอผู้ป่วยใน ชั้นที่ 3 เป็นสำนักงาน และห้องประชุม ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อ 8 สิงหาคม 2548 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนด้วยการพึ่งพาตนเอง ขนาด 120 เตียง จากสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 6 ตุลาคม 2548 โดยมีจำนวนเตียงผู้ป่วยในที่ให้บริการจริง 148 เตียง
 
ปี 2553 ได้รับงบประมาณ 152 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหต-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร 5 ชั้น คาดว่าสร้างแล้วเสร็จ กลางปี 2555 นอกจากนี้ ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงครัว จ่ายกลาง พัสดุ แฟลตพักแพทย์ และแฟลตพักพยาบาล คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2555 เช่นกัน ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลท่าศาลาเป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิขั้นกลาง (2.2) ที่สามารถให้บริการประชาชนได้เต็มรูปแบบ
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลท่าศาลา รับผิดชอบประชากร 155,266 คน ในเขตพื้นที่ อำเภอ ท่าศาลา อำเภอนบพิตำ และ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแยกตามสิทธิบัตร บัตรประกันสุขภาพ (UC) 131,715 คน ประกันสังคม 13,818 คน เบิกต้นสังกัด 9,199 คน และสิทธิอื่นๆ 494 คน ขณะนี้มีผู้มารับบริการเป็นประเภทผู้ป่วยนอก ประมาณ 676 คน / วัน

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลท่าศาลา

 โรงพยาบาลนบพิตำ 
ม.1 ต.นบพิตำ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7534 2409
 
โรงพยาบาลขนอม ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7533 0747 โทร.0 7532 6132
 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7577 2721
 
โรงพยาบาลพระพรหม ม.1 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7537 8900
 
โรงพยาบาลพรหมคีรี 17 ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรีจ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7539 6123
 
โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 
ม.10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7546 6104
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์ นามัยที่ 11 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7539 9460
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพนัง
 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
ถ.เพชรเกษม 7 อ.ร่อนพิบูลย์จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7544 9496
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7530 8099
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
 20 ม.8 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7548 1135
 
โรงพยาบาลชะอวด 
23 ถ.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7538 4011-14
 
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ 
251 ม.1 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7538 6123
 
โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา 
ม.2 อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7530 6226
 
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 
264 ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่จ.นครศรธีรรมราช โทร.0 7548 9080
 
โรงพยาบาลนาบอน 
244 ม.2 อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7549 1332
 
โรงพยาบาลบางขัน 
ม.1 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรธีรรมราช โทร.0 7537 1025
 
โรงพยาบาลปากพนัง 
212 ถ.ชายน้ำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7551 7019
 
โรงพยาบาลพิปูน 
172 ม.5 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรธีรรมราช โทร.0 7549 9012
 
โรงพยาบาลลานสกา 
ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7539 1123
 
โรงพยาบาลหัวไทร 
16 ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7538 9511
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด