× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสุโขทัย

Sukhothai Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลสุโขทัย
  • 2/1 หมู่ 12 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
    โทร 055-610903, 055-611701-2, 055-611782
  • ✅ รับบัตรทอง
    ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสุโขทัย

 โรงพยาบาลกงไกรลาศ
148 ม.4 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
โทร.0 5562 5248-9
 
โรงพยาบาลคีรีมาศ 
61 ม.1 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
โทร.0 5569 5168 
 
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 
322 ม.8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
โทร.0 5565 9175
 
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 
20 ม.2 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
โทร.0 5568 9027 
 
โรงพยาบาลศรีนคร 
433 ม.3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 
โทร.0 5565 2725
 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
201 ม.3 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โทร.0 5567 3136
 
โรงพยาบาลสวรรคโลก 
54 ม.4 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
โทร.0 5569 5168
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด

ข้อมูลโรงพยาบาลสุโขทัย

 
 

ประวัติโรงพยาบาลสุโขทัย

    เดิมโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย ซึ่งก็คือโรงพยาบาลศรีสังวรในปัจจุบัน ต่อมาทางจังหวัด สุโขทัยเห็นว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดสมควรอยู่ที่อำเภอเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลวงของหน่วยราชการต่างๆ ภายในจังหวัดและสามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมมากกว่า จึงได้รับงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งสมทบกับเงินบริจาคของประชากรอีกส่วนหนึ่ง เริ่มดำเนิ่นการก่อสร้างโรงพยาบาลสุโขทัยเมื่อปีพ.ศ.2503 โรงพยาบาลสุโขทัยเริ่มเปิดดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2506 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยมี นายแพทย์พงซ์ชัย สุคนธวยัคฆ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก และขยายบริการเรื่อยมาเป็นลำดับ
 
    ปัจจุบันโรงพยาบาลสุโขทัยเป็นโรงพยาบาล ขนาด 320 เตียง จัดอยู่ในประเภทโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่หลักในการให้บริการประชาชนในด้านการตรวจวินิจฉัยโรคให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการให้การศึกษาอบรมแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งในและนอกสังกัดสาธารณสุข รวมทั้งดำเนินงานด้าน วิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาการรักษาพยาบาลให้ก้าวหน้า
 
    โรงพยาบาลสุโขทัยรับผิดชอบประชากรในเขตอำเภอเมืองสุโขทัยดูแลสถานพยาบาลในเครือข่าย 14 แห่ง 1 เทศบาล รวมประชากรที่รับ ผิดชอบทั้งสิ้น 112,608 คน (ชาย 54,132 คน หญิง 58,476 คน)
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง