× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสวนปรุง

ภาพโลโก้โรงพยาบาลสวนปรุง
 • 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

ข้อมูลโรงพยาบาลสวนปรุง

โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลสวนปรุง
ข้อมูลการให้บริการ
 1. งานบริการผู้ป่วยนอก
 2. อัตราค่าบริการ
 3. ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
1. บริการจิตเวชฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง (โทรศัพท์ปรึกษาการบริการจิตเวชฉุกเฉินได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60111)
 1. คลินิกจิตเวชทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
 2. คลินิกคนใจเด็ด พุธและศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
 3. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น พุธ, พฤหัสบดีและศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
 4. คลินิกรักษ์จิต อังคาร 08.00 - 16.00 น.
 5. แพทย์ระบบประสาท อังคาร - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
 6. คลินิกโรคซึมเศร้า จันทร์ 08.00 - 16.00 น.
 7. คลินิกสูงอายุ ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
 8. คลินิกนิติจิตเวช จันทร์ 13.00 - 16.00 น.
บริการจิตเวชฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง
(โทรศัพท์ปรึกษาการบริการจิตเวชฉุกเฉินได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60111)
 
บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
ให้บริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
 
สำหรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปที่ไม่ฉุกเฉิน
(นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60208)
ในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 08.00 - 16.00 น.

 
ค่าธรรมเนียม
 
1. ค่าบริการผู้ป่วยนอก
- ในเวลาราชการ (เบิกได้ 50 บาท) 100 บาท
- ค่าบริการผู้ป่วยนอกจิตเวชฉุกเฉิน (เบิกไม่ได้) 160 บาท
- ค่ายาขึ้นอยู่ ชนิดและประเภทของยาที่แพทย์สั่ง
- ค่าธรรมเนียมคำร้องขอใบรับรองประวัติของผู้ป่วย 300 บาท
- การตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์ทางจิตเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางกฏหมาย 1,000 บาท
 
2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่าใบรับรองแพทย์ 50 บาท
- ค่าบริการทางจิตวิทยา 200-1,000 บาท
- ต่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 50-900 บาท
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 200 บาท
- ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 3,000 บาท
 
ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD

โทรหาเรา+66 53 90 8500
 
บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ให้บริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.00 น. 
สถานที่
ชั้น 1 อาคารจิตสันติ 
โทร 0 53 90 8500 ต่อ 60208

ค่าบริการทางการแพทย์ 
ผู้ป่วยใหม่ 500 บาท
ผู้ป่วยเก่า 300 บาท
(ไม่สามารถเบิกได้)ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลสวนปรุง

โรงพยาบาลแห่งนี้ เดิมชื่อ “โรงพยาบาลโรคจิต ภาคเหนือ” ตั้งอยู่ที่ตำบลนาก่วม และตำบลหนองยาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นโรงพยาบาลโรคจิตแห่งที่ ๓ ของประเทศไทย เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม ๒๔๗๙ เปิดรับผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๘๑ เป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๕๐ เตียง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือ คือ เชียงใหม่   เชียงราย แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย แม่ฮ่องสอน  ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ โดยมีนายแพทย์อารี แสงสว่างวัฒนะ เป็นแพทย์ผู้อำนวยการคนแรก ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๘๙ ได้มีการดำเนินการขอย้ายโรงพยาบาลจากจังหวัดลำปางมาอยู่เชียงใหม่ โดยนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว หัวหน้ากองโรงพยาบาลโรคจิต (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นผู้ดำเนินการขออนุมัติย้ายโรงพยาบาลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เหตุผลในการขอย้ายว่า
 1. โรงพยาบาลตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน การคมนาคมไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย การติดต่อระหว่างโรงพยาบาลกับจังหวัดลำบาก ไม่มีไฟฟ้าใช้ การซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ หรืออาหารสดลำบากมาก
 2. บริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลเป็นทุ่งนา มีพื้นที่ต่ำ เมื่อถึงหน้าฝนน้ำจะท่วมเรือนผู้ป่วยทุกปี เมื่อน้ำลดก็ไม่สามารถจะทำกิจกรรมอื่นได้เพราะต้องซ่อมแซมสถานที่ ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย
 3. ขาดแคลนบุคลากร ที่จะมาทำงานเนื่องจากความลำบากที่กล่าวมาแล้ว
 4. การย้ายมาเชียงใหม่ เพราะเห็นเป็นเรื่องที่เหมาะสม ที่ดินอุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศดีสามารถหาทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้
 
ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ย้ายโรงพยาบาลมาตั้งอยู่ที่ ๑๓๑ ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชื่อ “โรงพยาบาลโรคจิตภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” พ.ศ.๒๔๙๐ ดำเนินการย้ายผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจากจังหวัดลำปางมาจังหวัดเชียงใหม่ และได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๙๐ พ.ศ.๒๔๙๗ ได้เปลี่ยนชื่อ “โรงพยาบาลโรคจิตภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” เป็น “โรงพยาบาลสวนปรุง” (GARDEN OF LIVING) ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลดเปลื้องอุปาทานต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวในคำว่า “โรคจิต” เพราะผู้ป่วยที่มารับการรักษาเกรงว่าตนจะถูกสังคมรังเกียจ ซึ่งคำว่า “สวนปรุง” มีความหมายว่า เป็นสถานที่ปรุงแต่งของจิตใจของบุคคลที่เป็นทุกข์ให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ
 
ผลงานรับรางวัลโรงพยาบาลสวนปรุงปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๔
 • ปี ๒๕๔๐ โรงพยาบาลสวนปรุงได้รับคัดเลือกให้เป็น สถานบริการสาธารณสุขดีเด่นในโครงการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า ประจำปี ๒๕๔๐ จากกระทรวงสาธารณสุข
 • ปี ๒๕๔๓ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002
 • ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000
 • ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกรมสุขภาพจิต ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (PSO 1101: ระบบข้อมูล)
 • ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผ่านการรับรองมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือ HA. สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 • ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA.) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมวิชาการประจำปี National Forum on Quality Improvement & Hospital Accreditation ครั้งที่ ๕ โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี.
 • ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ เข้ารับประทานเกียรติบัตรผ่านการรับรองการเป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promoting Hospital หรือ H.P.H.) (เป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของกรมสุขภาพจิต) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดย สถาบันพัฒนาและการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค
 • ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เข้ารับประทานเกียรติบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-Accreditation ครั้งที่ ๑ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี.
 • ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ รับประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานในระดับดีเด่น ประเภทองค์กรด้านการป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๑ ในงาน “มหกรรมรวมพลังประชาไท ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ๋ ต้านภัยยาเสพติด ภาคเหนือตอนบน” โดยมี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค ๕ และมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
 • ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๓ โรงพยาบาลสวนปรุงรับโล่ รางวัลหน่วยงานที่ดีด้านการจัดการความรู้ (Best Practice) ในหัวข้อเรื่อง การสนับสนุน/ผลักดันความสำเร็จ ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิตในงานตลาดนัดความรู้สู่สุขภาพจิตดี ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดย นายแพทย์ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ รับรางวัลชมเชย ประเภท รายกระบวนงาน เรื่อง การรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย จากหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๓ จากนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
 • ๑๕-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HA.) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การเสริมสร้างสุขภาพและการบริหารองค์กร จากหน่วยงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการประชุมวิชาการประจำปี 12th HA National Forum “ความงามในความหลากหลาย” ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
 • ๗ กันยายน ๒๕๕๔ นายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๖ จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
 • ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดร.วนิดา พุ่มไพศาลชัย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม , นางสาววรรณี ริมวิทยากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษและคณะ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุงเข้ารับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทชมเชย รายกระบวนงาน เรื่อง การให้ยารับประทานแก่ผู้ป่วยจิตเวช ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)