× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเวชธานี

Vejthani Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลเวชธานี
  • 1 ซอย ลาดพร้าว 111 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง
 

ข้อมูลโรงพยาบาลเวชธานี

 โรงพยาบาลเวชธานี
เป็น 1 ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย
ที่เป็นที่ยอมรับของคนไข้ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ มากว่า 20 ปี
 
" เพราะคำนึงถึงสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของคนไข้เป็นอันดับแรก "
 
โรงพยาบาลเวชธานีจึงใส่ใจในทุกขั้นตอน
# ด้วยคุณภาพการรักษาที่ได้มาตรฐานสากล เพียบพร้อมด้วย
# ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มากประสบการณ์
# เทคโนโลยีการรักษาที่ก้าวหน้า ทันสมัย การดูแลอย่างเข้าใจ ใส่ใจ และ ใกล้ชิด.
วิสัยทัศน์
ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำทางด้านการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว โดยการให้บริการคุณภาพชั้นสูง และมีวัฒนธรรมในการทำงานด้วยความร่วมมือ โดยดึงศักยภาพของพวกเราทุกคนออกมาใช้ร่วมกัน
 
พันธกิจ
ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
นโยบายคุณภาพของเวชธานี ( Quality Policy )
มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
นโยบายของเวชธานี ( Policy )
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และหนทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นโรงพยาบาลเวชธานีจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานแต่ละด้านไว้ดังนี้
 
นโยบายด้านบริหารการเงิน
นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร
นโยบายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านสังคม
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและประสานบริการ
ค่านิยมเวชธานี
ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
Customer Centricมุ่งเน้นที่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ
Quality Mindมุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ
Integrityมุ่งเน้นความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ
Public Awareness มุ่งเน้นเรื่องของการคำนึงถึงส่วนรวม 
Teamworkมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและประสานบริการ
Core Competency
ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
High Quality Awarenessการตระหนักในคุณภาพระดับสูง
Excellence Serviceการให้บริการที่เป็นเลิศ
Achievement Orientedการเน้นผลสำเร็จของงาน
Responsibilitiesการตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
Teamworkการทำงานเป็นทีม
 
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง