× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเอกอุดร

Aek Udon International Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลเอกอุดร
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลโรงพยาบาลเอกอุดร

 เอกอุดรเป็นโรงพยาบาลเอกชนคุณภาพ ที่เป็นหนึ่งตามมาตรฐานสากล และพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจจริง ของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร ทำให้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน ได้รับรางวัลการันตีมากมาย ได้แก่:
 
ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา JCI ทั้งระบบได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 version 2015
 
- รางวัล รัษฎากรพิพัฒน์ ผู้เสียภาษีคุณภาพ โดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง รางวัล บรรษัทภิบาล ดีเด่น โดยสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- รางวัล ธรรมาภิบาล ธุรกิจดีเด่น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
 
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ต่อเนื่องหลายปี ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
 
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
- รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับเพชร โดยกระทรวงสาธารณสุข
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง