× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ (RJV) ร่วมกับ โรงแรม TCMR จัดตั้ง HOSPITEL เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ (RJV) ร่วมกับ โรงแรม TCMR
จัดตั้ง HOSPITEL เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้ที่ต้องการเข้ามารับบริการที่ RJV & TCMR HOSPITEL ให้ติดต่อ RJV Call Center เพื่อแจ้งความประสงค์โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลข CM และสถานที่กักตัว
2. RJV Call Center รับ Refer ตรวจสอบข้อมูลจากต้นสังกัดที่ผู้ป่วยนอนรักษาตัว
3. RJV Call Center แจ้งผลเบื้องต้นกับแพทย์ เพื่อพิจารณารับย้าย เมื่อแพทย์เห็นสมควรให้รับย้ายได้จะแจ้งต่อไปยัง RJV & TCMR HOSPITEL
4. RJV & TCMR HOSPITEL จะประสานผู้เข้าพักโดยตรงเพื่อแจ้งรายละเอียดห้องพัก ราคา และทำการตกลงค่าใช้จ่าย เซ็นใบยินยอม ชำระเงิน เมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้นจะแจ้งกลับไปยัง RJV & TCMR HOSPITEL
5. RJV Call Center ประสานกับโรงพยาบาลต้นสังกัด เพื่อประสานการรับ-ส่งผู้ป่วยเข้าห้องพัก
***หมายเหตุ***
1. โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยที่ผ่านการกักตัวจากโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่และอื่นๆ
2. โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยที่ต้องการกักตัวโดยไม่ผ่านการรักษาและกักตัวจากโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่และอื่นๆ
3. กักตัวรายวันต่อเนื่องจากระยะเวลาที่ฟักฟื้นจากโรงพยาบาลสนามหลักของจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลอื่นๆ จนครบระยะเวลาที่กำหนดคือ 14 วัน จนกว่าจะหายเป็นปกติ
4. ผู้เข้าพักแต่ละท่านจะมีระยะเวลาการเข้ากักตัวแตกต่างกัน
5. ราคาค่าห้องพักมาตรฐาน 10,000 บาท ต่อคืน ต่อท่าน
ติดต่อสอบถาม
โรงพยาบาลสนามหลักจังหวัดเชียงใหม่ 053-353611, 053-215205, 063-6750120
RJV Call Center โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ 061-2720333, 086-4316731

article image1 - HealthServ
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

316/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง