× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ทดสอบการนอนหลับ โรงพยาบาลวิภาวดี

ทดสอบการนอนหลับ โรงพยาบาลวิภาวดี - HealthServ
รพ.วิภาวดีออกแพคเกจ ตรวจ Sleep Test หาภาวะหายใจลำบาก หรือเป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้น ตรวจวิเคราะห์การทำงานขณะนอนหลับ ในผู้ที่มีปัญหานอนกรนดังผิดปกติ ผู้ที่มีอาการหายใจลำบาก ส่งสัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ

บริการนี้เป็นของ โรงพยาบาลวิภาวดี
ทดสอบการนอนหลับ โรงพยาบาลวิภาวดี - HealthServ
Package Sleep test สำหรับผู้ใหญ่
คนข้างๆ คุณนอนกรนเสียงดัง จนคุณนอนไม่ได้ แต่นั้นอาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่สิ่งที่น่ากลัวคือ เขาอาจมีภาวะหายใจลำบาก หรือเป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้นได้ จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นหรือไม สามารถตรวจ Sleep Test ดูได้ เป็นการตรวจวิเคราะห์การทำงานระบบต่างๆ ของร่างกายระหว่างการนอนหลับในผู้ป่วยที่มีปัญหานอนกรนดังผิดปกติ ผู้ที่มีอาการหายใจลำบากและสงสัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกอายุรกรรม โทร.02-561-1111 ต่อ 1222
 

Package 1 : Package Sleep test (standard) ราคา16,000
 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการต้องสงสัยว่ามีการหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea) ใช้เวลาในการตรวจช่วงเวลานอน (กลางคืน 12 ชั่วโมง)
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าแพทย์อ่านผลการตรวจ ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลขณะทำ Sleep test ค่าห้องเดี่ยวพร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล



Package 2 : Sleep test + EEG ตรวจโรคลมชักขณะหลับ ราคา31,000
 เหมาะสำหรับ ผู้มีอาการเคลื่อนไหว รุนแรงในขณะหลับ มีเหวี่ยงแขน เหวี่ยงขาอย่างรุนแรง บางครั้งก็ตกเตียง อาจมีภาวะผิดปกติในสมองได้ หรือผู้ใหญ่ที่มีนอนละเมอ ก็อาจเป็นอาการลมชักขณะหลับได้การตรวจนี้จะทำให้ ทราบถึงสาเหตุ ของการเกิดอาการและทำให้อายุรแพทย์ระบบประสาทสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง ใช้เวลาในการตรวจช่วงเวลานอนหลับ (กลางคืน12 ชั่วโมง)
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าแพทย์อ่านผลการตรวจ ค่าแพทย์อ่านผล EEG ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลขณะทำ Sleep test ค่าห้องเดี่ยวพร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ ค่าบริการโรงพยาบาล



Package 3 : Sleep test การตรวจโรคลมหลับ MSLT (Multiple Sleep Latency Test) ราคา22,000
 เป็นการทดสอบการนอนหลับอีกแบบหนึ่ง เพื่อประเมินความง่วงนอนผิดปกติ ในเวลากลางวัน, ทั้งที่กลางคืนก็นอนหลับได้ดีในบางราย มีอาการหัวเราะหรือขำแล้วอ่อนแรงทั้งตัว ในบางรายมีอาการผีอำหรือฝันร้ายบ่อยๆ โดยวิธีการตรวจ Sleep test ในช่วงกลางคืนแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมในช่วงกลางวันโดยให้โอกาสผู้ป่วย นอนหลับระหว่างวัน 4 – 5 ครั้ง โดยห่างกันครั้งละ 2 ชั่วโมง และนอนหลับครั้งละประมาณ 20 นาทีใช้เวลาในการตรวจตั้งแต่ 6 โมงเย็น – 6 โมงเย็น ของอีก 1 วัน (24 ชั่วโมง)
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าแพทย์อ่านผลการตรวจ ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลขณะทำ sleep test ค่าห้องเดี่ยวพร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล



Package 4 : Sleep test ตรวจการตื่นตัว MWT (Maintenance of Wakefulness Test) ราคา13,000
 ใช้ประเมินความสามารถในการตื่นของผู้ทดสอบใน สถานการณ์ที่ง่วงนอนได้ง่าย และดูว่าผู้ทดสอบตื่นได้เร็วแค่ไหนซึ่งจะตรวจในบุคลากรที่มีความเสี่ยง ที่จะเกิดอันตราย สูงหากเกิดความง่วงในการทำงาน เช่น นักบิน, พนักงานขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารประจำทาง ระยะไกล
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าแพทย์อ่านผลการตรวจ ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลขณะทำ Sleep test ค่าห้องเดี่ยวพร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล



Package 5 : Sleep test (standard) สำหรับผู้ป่วย IPD กรณีย้ายห้องตรวจ ราคา12,000
 ใช้ในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลอยู่แล้ว (ห้องเดียว ขนาดปกติ) และแพทย์ผู้ตรวจประเมินต้องใช้ห้องขนาดใหญ่ในการตรวจเพื่อที่ให้ผู้ทดสอบสามารถนอนหลับได้ตามปกติ ขณะที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าแพทย์อ่านผลการตรวจ ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลขณะทำ Sleep test ค่าห้องเดี่ยว ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล



Package 6 : Sleep test (standard) สำหรับผู้ป่วย IPD กรณีใช้ห้องเดี่ยวเดิม ราคา9,000
 ใช้ในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลอยู่แล้ว (ห้องเดี่ยวขนาดปกติ) และแพทย์ผู้ตรวจประเมินแล้วว่า สามารถนอนห้องเดิมได้ในการตรวจเพื่อทำให้ผู้ทดสอบ สามารถนอนหลับได้ตามปกติ ขณะมีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าแพทย์อ่านผลการตรวจ ค่าเครื่องมือ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแล ขณะทำ Sleep test
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

@vibhavadi

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน

ของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)