× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลนนทเวช

Nonthavej Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลนนทเวช
  • 432 ถ. งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ โปรโมชั่น บริการ

ข้อมูลโรงพยาบาลนนทเวช

 วิสัยทัศน์( Vision )
เป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นที่พึงพอใจ และไว้วางใจของผู้รับบริการ
 
พันธกิจ (Mission)
ให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวมทั้งส่งเสริม ดูแลรักษา ป้องกัน และฟื้นฟู ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพ 
 
ค่านิยมหลัก (Core value) : CARES
Customer Centric : มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
Accountability & Integrity : มุ่งเน้นรับผิดชอบในหน้าที่ และปฏิบัติตามจริยธรรม
Result - Oriented : มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
Excellent Teamwork : มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้อื่น
Safety : มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง