ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลมหาชัย firstimg0

โรงพยาบาลมหาชัย

Mahachai Hospital

ที่อยู่/ติดต่อ
927/43 ค ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารโรงพยาบาลมหาชัย

 ความเป็นมา
 
ต้นปี พ.ศ. 2532 โรงพยาบาลมหาชัยเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัด สมุทรสาคร ด้วยทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป (General Hospital) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน
 
ตัวอาคารโรงพยาบาลเป็นตึก 6 ชั้น แบบทันสมัย บนเนื้อที่ 2.5 ไร่ ริมถนนธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) บริเวณทางแยกเข้าเมืองมหาชัย สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ 97 เตียง ปี 2537 ได้ขยายการให้บริการด้วยการเปิดอาคารใหม่ 10 ชั้น ที่สามารถรองรับผู้ป่วยในได้เพิ่มขึ้นถึง 216 เตียง และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2538 จากนั้นจึงได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของคณะแพทย์ผู้ริเริ่มและทีมงานก่อตั้งเมื่อกว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ประกอบกับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลมหาชัยจึงเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัย และมีความก้าวหน้าทางการแพทย์มากที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้ขยายเครือข่ายไปยังที่ต่างๆ  รพ.มหาชัยแม่กลอง (จังหวัดสมุทรสงคราม) รพ.มหาชัย 2 (อ้อมน้อย กระทุ่มแบน) รพ.มหาชัยเพชรัชต์ (จังหวัดเพชรบุรี) และ รพ.มหาชัย 3 (จังหวัดสมุทรสาคร) รวมถึงการสร้างเครือข่ายและระบบงานสนับสนุนอันได้แก่ บริษัทแพทย์ไทย88 จำกัด (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กลาง) และโรงเรียนเลิศบริบาล (ฝึกอบรมผู้ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย)