× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลมหาชัย 2

Mahachai 2 Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลมหาชัย 2
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาชัย 2

 
สถานพยาบาลในระดับสูง
 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
 
 
กิติพรการแพทย์คลินิกเวชกรรม 74/12 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (วัดไร่ขิง) โทร.0 2811 1956
 
คลินิกเวชกรรมคลองแค 21 ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน  โทร.08 9776 8422
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์ 77/73-74 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี
โทร.0 2431 0054 ต่อ 2447 -สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จ.นครปฐม โทร.08 1941 6709
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาทินกรการแพทย์
 31/38 ม.1 ถ.ทางเข้าอ าเภอสามพราน ต.ท่าตลาด อ.สามพราน
 จ.นครปฐม โทร.08 1995 9253
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์แพทย์อิศวรักษ์
95/47 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรีจ.นครปฐม
โทร.09 4924 8686
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอศักดิ์ชัย
3/6 ม.2 ถ.พุทธมณฑลสาย7 ต.ท่าตลาด
 อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.0 3432 2135
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์หมอโสภณ
34/12 ม.1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่อ.สามพราน
 จ.นครปฐม โทร.0 2429 0712
 
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
42 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน
จ.นครปฐม โทร.0 3432 1953
 
คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก
 100/33 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่อ.สามพราน
จ.นครปฐม โทร.0 2811 5939
 
คลินิกเวชกรรมสมฤทธฺ์การแพทย์ 
274-275 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.0 2431 1501-2
 
คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย์
 75/5 ม.11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.0 2811 7959 , 08 1649 7080
 
คลินิกสามพี่น้อง เวชกรรม2
 179/45 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 08 6708 7997
 
คลินิกหมอวสันต์คลินิกเวชกรรม 
273/149-150 ม.6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร
 
คลินิกเวชกรรมหมออภิชาติ 
1338/5-6 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร โทร.0 3447 0523
 
คลินิกอรรถพลการแพทย์ 
33/97 ม.10 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.0 2813 1172
 
ยอดยิ่งคลินิกเวชกรรม 
53 ม.7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.08 1662 1410
 
วันวิเชียรสหคลินิก 
235/20-21 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
โทร.0 2421 7724
 
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
 13/15-17 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่
อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.0 2420 6868

ข้อมูลโรงพยาบาลมหาชัย 2


 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง