× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลวิมุตเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 (ทุกสิทธิ์การรักษา )

โรงพยาบาลวิมุตเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19  (ทุกสิทธิ์การรักษา ) HealthServ.net
โรงพยาบาลวิมุตเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19  (ทุกสิทธิ์การรักษา ) HealthServ.net

โรงพยาบาลวิมุตเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 (ทุกสิทธิ์การรักษา )

โรงพยาบาลวิมุตเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19  (ทุกสิทธิ์การรักษา ) HealthServ
แบบฟอร์มลงทะเบียน waiting list 
เพื่อรับการดูแลที่โรงพยาบาลวิมุต ,  Hospitel , Home isolation
เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามคิว 
โดยการรับตัวเข้ารักษาประเภทใดๆ อยู่ในความเหมาะสมตามดุลยพินิจของแพทย์

คลิกเพื่อลงทะเบียน
https://forms.gle/wFtNLXhTBSzxfHVu5
(หากท่านมีผลตรวจ RT-PCR 

และบัตรประกัน กรุณาแนบหลักฐานให้ครบถ้วนจะช่วยให้ประสานงานได้เร็วขึ้น)

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ViMUT Covid Hotline 
☎ 02-079-0101
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลวิมุต

โรงพยาบาลวิมุต

522/3 ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง