× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กทม.เปิดศูนย์ทำหมันหมา-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฝังไมโครชิพ(สุนัข) ฟรี

กทม.เปิดศูนย์ทำหมันหมา-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฝังไมโครชิพ(สุนัข) ฟรี - HealthServ
การทำหมันสุนัขและแมวในกรุงเทพมหานคร มีหลายจุดด้วยกัน ตามข้อมูลด้านล่างนี้ ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบกับหน่วยบริการนั้นๆ อีกครั้ง ก่อนวางแผนใช้บริการ

กทม.เปิดศูนย์ทำหมันหมา-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฝังไมโครชิพ(สุนัข) ฟรี - HealthServ

กทม.เปิดศูนย์ทำหมันหมา-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฝังไมโครชิพ(สุนัข) ฟรี image2 - HealthServ

กทม. เปิด 8 ศูนย์บริการทำหมัน ฝังไมโครชิพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี

ทั้ง 8 แห่ง ดังนี้
 1. กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง 

  โทร. 0-2248-7417
  แผนที่ Google map
 2. คลินิกสัตวแพทย์ กทม.1 สี่พระยา เขตบางรัก 

  โทร. 0-2236-4055 ต่อ 213
  แผนที่ Google map
 3. คลินิกสัตวแพทย์ กทม.2 มีนบุรี เขตมีนบุรี 

  โทร. 0-2914-5822
  แผนที่ Google map
 4. คลินิกสัตวแพทย์ กทม.3 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา

  โทร. 0-2391-6082
  แผนที่ Google map
 5. คลินิกสัตวแพทย์ กทม.4 บางเขน เขตจตุจักร 

  โทร. 0-2579-1342
  แผนที่ Google map
 6. คลินิกสัตวแพทย์ กทม.5 วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ 

  โทร. 0-2472-5895 ต่อ 109
  แผนที่ Google map
 7. คลินิกสัตวแพทย์ กทม.6 ช่วง นุชเนตร เขตจอมทอง 

  โทร. 0-2476-6493 ต่อ 1104
  แผนที่ Google map
 8. คลินิกสัตวแพทย์ กทม.7 บางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย 

  โทร. 0-2411-2432
  แผนที่ Google map
ภาพจากเพจ เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง

สัตวแพทย์เกษตรอาสา ทำหมันน้องหมาน้องแมว ฟรี ถึง 10 ธันวาคม 64

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ขอเชิญประชาชนที่มีความประสงค์จะทำหมัน สุนัขและแมว มารับบริการผ่าตัดทำหมัน ฟรี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19

สุนัข และแมวทุกตัว จะได้รับการวางยาสลบชนิดสูดดม และผ่าตัดด้วย วิธีมาตรฐาน โดยนิสิตคณะสัตวแพทย์ปีสุดท้าย ภายใต้การควบคุม อย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรม

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1. สุนัขและแมวไม่จำกัดเพศมีอายุระหว่าง 1-5 ปี น้ำหนักตัวไม่เกิน 15 กิโลกรัม
2. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว
3. ในกรณีเป็นสุนัขและแมวเพศเมียต้องไม่อยู่ในระหว่างการเป็นสัด การตั้งท้อง หรือการให้นมลูก
 
ขั้นตอนการนำสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการ
1. นำสุนัขและแมวที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการมาลงทะเบียนสัตว์ป่วยตามระบบการรับเข้าของโรงพยาบาลฯ เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและตรวจเลือด โดยมีค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของการตรวจร่างกายและตรวจเลือด*
2. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและนัดหมายวันผ่าตัด (จันทร์ -ศุกร์ ในเวลาราชการ)
3. นำสุนัขและแมวมาเข้ารับการผ่าตัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการดมยาสลบและผ่าตัดทำหมัน
4. ยาและอุปกรณ์การดูแลแผล เจ้าของอาจจัดหาด้วยตัวเองตามคำแนะนำของสัตวแพทย์หรือซื้อโดยตรงจากโรงพยาบาลสัตว์
5. นำสุนัขและแมวเข้ารับการตรวจแผลและตัดใหม (มีค่าใช้จ่าย เฉพาะค่าบริการทางสัตวแพทย์)
*ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการ

เข้าร่วมได้ถึง 10 ธันวาคม 2564 
ติดต่อสอบถาม 
หน่วยศัลยกรรม รพ.สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โทร 02-7971900 ต่อ 3216

การทำหมันสุนัขและแมว กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กทม.

ที่อยู่ 99 ถนน มิตรไมตรี แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02 245 3311
แผนที่ Google map
 
เปิดให้บริการ จองคิว Online  ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี ดังนี้
 1. จองคิวได้คนละ 2 ตัวเท่านั้น
 2. จองคิวผ่าน เพจ facebook.com/rabiesbkk (เพจ กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กทม) เท่านั้น โดยให้ลงชื่อเจ้าของสัตว์ ที่อยู่ ชื่อสัตว์ เพศ พันธุ์ อายุ ให้ครบถ้วน ใน Inbox ของเพจเท่านั้น 
 3. เจ้าของสัตว์รอทีม Admin ติดต่อกลับทาง inbox เพื่อนัดหมายวัน เวลา และการเตรียมตัวสัตว์ ก่อนนำมาทำหมัน
 4. นำสัตว์มาทำหมันที่ กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง ที่เดียวเท่านั้น
*ทำให้ ฟรี
*คิวจะยาวพอสมควร (หลายเดือน)
*ผู้จองผิดนัด จะถูกตัดสิทธิ์การจอง online อัตโนมัติ

จองคิวทำหมัน สุนัข - แมว ศบส.46 กันตารัติอุทิศ

กทม.เปิดศูนย์ทำหมันหมา-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฝังไมโครชิพ(สุนัข) ฟรี
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) 46 กันตารัติอุทิศ ร่วมกับกลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข ประเวศ เชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ ฟรี
 • ทำหมันสุนัขแมว
 • ฝังไมโครชิพ (ในสุนัข)
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตารางบริการ และติดต่อจองคิว
ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ณ ศูนย์สาขาลำปลาทิว - ซอยวัดทิพพาวาส 


ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ [แผนที่ - เพจ]

 • โทร. 02-329-0320 ต่อ 21 หรือ 098-273-2446  (ในวัน-เวลาราชการ)
 • แผนที่ Google map
 • เพจ Facebook
 • ที่อยู่ ซอยลาดกระบัง 13 (กันตารัติ) เขตลาดกระบัง กทม
กทม.เปิดศูนย์ทำหมันหมา-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฝังไมโครชิพ(สุนัข) ฟรี
คำแนะนำ
 • เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ เพื่อนำมาลงทะเบียนในวันรับบริการ
 • นำมารับบริการได้ตามวัน/เวลาที่ได้คิว ตั้งแต่ 8.30 น. เป็นต้นไป
 • สัตว์ที่จะนำมารับบริการ ต้องงดน้ำ/งดอาหาร อย่างน้อย 6-12 ชั่วโมง
 • จับขังกรงไว้
 • สัตว์จะต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ป่วย ไม่ให้นมลูก
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-329-0320 ต่อ 21 หรือ 098-273-2446  (ในวัน-เวลาราชการ)

หน่วยสัตวรักษ์ กองสวัสดิภาพสัตว์ฯ บางกะดี ปทุมธานี เปิดบริการทำหมันหมาแมว ฟรี เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย.64

กลุ่มสัตวแพทย์บริการ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ
เปิดจองคิวออนไลน์ สำหรับผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยง  เริ่มจองได้ตั้งแต่  1 พ.ย.64 
 ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Google Forms ผ่านลิ๊งค์  forms.gle/ 
2. เพิ่มเพื่อนระบบ Line เพื่อรับบัตรนัดออนไลน์  lin.ee/cuCrUlR
** โปรดอ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจ 
ก่อนการกดยืนยันส่งข้อมูลในระบบ Google Forms

ข้อมูลควรทราบทำหมันสุนัขและแมว

อายุที่เหมาะสมสำหรับหมาแมวที่จะทำหมันได้
สุนัข 6 เดือน ขึ้นไป
แมวเพศเมีย 5 เดือน แมวเพศผู้ 10 เดือนขึ้นไป

   อายุที่เริ่มเป็นสัดครั้งแรกขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ พันธุกรรม น้ำหนักตัวความสมบูรณ์พันธุ์ การใกล้ชิดกับตัวผู้ และปัจจัยอื่นๆ โดยทั่วไป การเป็นสัดครั้งแรกอยู่ในช่วง 6- 12 เดือน
   ดังนั้นอายุที่เหมาะสมแก่การทำหมันคือ 8- 10 เดือน สำหรับสุนัข และ 6-8 เดือน สำหรับแมว เพื่อให้ระบบสืบพันธุ์มีการพัฒนาเต็มที่แล้ว
   สำหรับกรณีที่ต้องการเริ่มทำหมันก่อนวัยเจริญพันธุ์ สามารถทำได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือทำวัคซีนครบแล้ว แต่ถ้าทำหมันในสัตว์ที่อายุน้อยกว่านี้จะมีความเสี่ยงในการวางยาสลบ เนื่องจากการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายยังไม่สมบูรณ์ [ทองหล่อเพ็ท]
 
หมา/แมวเพิ่งออกลุก นานแค่ไหนถึงจะทำหมันได้
เดือนครึ่ง ถึง 2 เดือน
ข้อมูล/ภาพจาก

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)