ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลระยอง firstimg0

โรงพยาบาลระยอง

Rayong Hospital

โรงพยาบาลระยองเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 555 เตียง

ที่อยู่/ติดต่อ
138 ถ. สุขุมวิท ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารโรงพยาบาลระยอง

ข้อมูล ข่าวสาร บริการ บทความ สาระประโยชน์จากโรงพยาบาลระยอง (บน HealthServ)

ข้อมูลข่าวทั้งหมด
 โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลระยองเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 555 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

สถานที่ตั้ง
สร้างอยู่บนที่ดินของวัดป่าประดู่ (เป็นที่ธรณีสงฆ์) เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (มีเนื้อที่ประมาณ 26 ไร่) ที่ดินนี้เดิมเป็นที่ตั้งของวัดจันทอุดม ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "วัดเก๋ง" ต่อมาวัดร้างจึงไปอยู่ในความรับผิดชอบของวัดป่าประดู่ ท่านเจ้าคณะจังหวัดระยองสมัยนั้นได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้โรงพยาบาลระยอง ปกครอง และใช้ประโยชน์ในการดำเนินการเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา พยาบาลในโรงพยาบาล เมื่อสร้างโรงพยาบาลครั้งแรก ปรากฏว่ายังมีโบสถ์ วิหาร และเจดีย์อยู่ แต่ต่อมาสิ่งเหล่านี้ได้ชำรุดทรุดโทรม หักพัง และถูกรื้อถอนไปเกือบหมดยังคงเหลืออยู่ เฉพาะพระเจดีย์เท่านั้นที่ยังได้พบเห็นในปัจจุบัน
 
 ประวัติความเป็นมา
 
ในปี พ.ศ. 2489 ข้าราชการ พ่อค้า ทนายความ คหบดี และประชาชนจังหวัดระยองได้มีความคิดร่วมกันว่า จังหวัดระยองควรมีโรงพยาบาลประจำจังหวัดขึ้น เพื่อบำบัดทุกข์อันเนื่องจากโรคภัย และอุบัติเหตุต่าง ๆ เพราะขณะนั้นการคมนาคมทางบกติดต่อกับอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพฯ เป็นไปด้วยความลำบาก ดังนั้นจึงมีการปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ และโดยเหตุที่สมัยนั้นการคมนาคมระหว่างประชาชนผู้อยู่อาศัยทางฝั่งเหนือกับ ฝั่งใต้มีสะพานแคบสะพานเดียวใช้ข้ามไปมาหากัน บรรดาผู้ที่อยู่ฝั่งใต้ก็ใคร่ที่จะเห็นโรงพยาบาลตั้งอยู่ในฝั่งของตน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
ส่วนผู้ที่อาศัยทางฝั่งเหนือ เห็นควรตั้งอยู่ที่วัดจันทอุดม (วัดเก๋ง) คือที่อยู่ในขณะนี้ สรุปแล้วเห็นว่าเหมาะสมหลายประการคือ เป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วม ไม่ไกลจากชุมชนจนเกินไป เป็นศูนย์กลางของการติดต่อระหว่างอำเภอทั้งสามขณะนั้นคือ อำเภอบ้านค่าย อำเภอแกลง และอำเภอเมือง ตลอดจนทางรถยนต์สายกรุงเทพฯ ต้องวิ่งผ่านจังหวัดระยองไปจันทบุรี
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2490 คณะกรรมการจังหวัดระยอง ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คือนายวิจิตร ลุสิตานนท์ กับผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง คือนายเศวต เปี่ยมพงศ์ศานต์ เป็นกรรมการปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคือ ขุนวรคุตคณารักษ์เป็นประธาน ประกอบด้วยกรรมการจังหวัด ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และทนายความเป็นกรรมการจัดหาเงินโดยวิธีบอกบุญตามแต่ศรัทธาบริจาค ในครั้งนี้ได้รับเงินสุทธิทั้งสิ้น 3,974.58 บาท ได้รับงบประมาณรัฐบาลสบทบด้วย 120,000 บาท ถึง พ.ศ. 2492 ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลอีก 162,744 บาท
ครั้งแรกจึงได้ดำเนินการสร้างตึกอำนวยการ ในระยะเริ่มแรกระหว่างนี้ ท่านขุนศรี สาคร ได้นำเงินมรดกของ นางสาวแก้ว แซ่ตัน จำนวนเงินทั้งหมด 23,681.17 บาท สมทบ รวมทั้งมีผู้อื่นบริจาคสบทบอีก ทางโรงพยาบาลระยองจึงได้เริ่มลงมือทำการก่อสร้างอาคารขึ้นในสมัยพันโทหลวง นิตย์ เวชวิเศษฎ์ เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2492 จนสำเร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2493 ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2494 และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อปี พ.ศ. 2540

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลระยอง

กรรชิตการแพทย์คลินิกเวชกรรม 
154/22 ถ.บ้านฉาง-พยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ โทร.0 3880 8819
 
คลินิกลูกรัก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรม
 999/8 ม.1 ถ.ราชชุมพล ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 โทร.0 3802 9608
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมแพทย์รัฐศาสตร์ 
260 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร.09 2891 3315
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (แพทย์ฤทัยรัตน์)
65/69-74 ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทร.0 3861 4312
 
คลินิกแพทย์คลินิกเวชกรรม 
139 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 
คลินิกแพทย์ประกอบกิจ 
140/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง โทร.0 3861 4377
 
คลินิกนายแพทย์วิทยา 
98/1 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทร.0 3868 1866
 
คลินิกแพทย์ประสิน หูคอ จมูก คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
 12/5-6 ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
 จ.ระยอง โทร.0 3869 2500
 
คลินิกห้วยโป่งการแพทย์ 
44/12 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง โทร.08 1444 4110
 
คลินิกแพทย์สมเดช 
53/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทร.0 3867 1493
 
คลินิกแพทย์สมพงษ์ 
204/157-258 ซ.ตลาดภิบาลพัฒนา ถ.สุขุมวิท
ต.เทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง
โทร.0 3867 4725
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธีรพงศ์
 97 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทร.0 3801 1919
 
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ประภาส 
38/20-21 ถ.โพธทิ์ อง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
 
คลินิกเวชกรรมบ้านหมอพงษ์พัฒน์ 
62/9 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร.09 9094 9997
 
คลินิกเวชกรรมระยองเวชการ 
101/2 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมชาย 
87/33 ถ.ตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 
คลินิกนายแพทย์สมศักดิ์ 
60 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทร.0 3867 1009
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์อุบลวรรณ 
75/21 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทร.0 3867 2536
 
คลินิกเวชกรรมบ้านค่ายการแพทย์ 
138 ม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร.0 3864 1021
 
คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน์ 
146/3-4 ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร.0 3864 2479
 
คลินิกเวชกรรมซอย 13 การแพทย์ 244 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทร.08 9748 8509
 
 
คลินิกแพทย์ทศนเทพ 
461/10 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร.08 7325 9666
 
ปลวกแดงการแพทย์คลินิก 595 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร.0 3865 9179
 
แพทย์สุรพล-ศรีประภา คลินิกเวชกรรม 42 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทร.0 3861 2696
 
มาย คลินิกเวชกรรม 
454/7-8 ม.3 ถ.มาบยางพร 28 ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทร.08 1425 6415
 
รวมพลคลินิกเวชกรรม 
101 และ 101/1 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง โทร.0 3887 6194
 
สุขุมวิทเวชการคลินิก
 127/16-17 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง โทร.0 3880 0283
 
สหคลินิกแพทย์ชัยวัฒน์
 202/54 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทร.0 3888 4680
 
สหคลินิกตรวจสุขภาพมาบตาพุด 
135/102-103 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง โทร.0 3306 0206
 
ไอดีซีคลินิก(หมอบี)
32/8 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 
อีสเทิร์นสยาม คลินิกเวชกรรม 
36 ม.11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร.09 2652 5951
 
โรงพยาบาลแกลง
 อ.แกลง จ.ระยอง โทร.0 3867 7533
 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีระยอง
ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0 3868 4444
 
โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 
102/9 ม.2 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
โทร.0 3899 6021
 
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา 
17 ม.2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทร.0 3803 8050
 
โรงพยาบาลบ้านค่าย 
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทร.0 3864 1005
 
โรงพยาบาลบ้านฉาง 
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โทร.0 3860 3838 
 
โรงพยาบาลปลวกแดง 
272 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร.0 3365 0413
 
โรงพยาบาลวังจันทร์ 
349 ถ.ชุมแสง-หนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์
จ.ระยอง โทร.0 3866 6772
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด