× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

Dental Institute

ภาพโลโก้สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
สถาบันทันตกรรม เปิดให้บริการทันตกรรมแบบองค์รวมแก่ประชาชนทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-150-5787 ต่อ 11203,11204 ในเวลาราชการ 02-150-5787 ต่อ 11211,11212 นอกเวลาราชการ
 • สถาบันทันตกรรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

 

ข้อมูลสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

สถาบันทันตกรรม เปิดให้บริการทันตกรรมแบบองค์รวมแก่ประชาชนทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
02-150-5787 ต่อ 11203,11204 ในเวลาราชการ
02-150-5787 ต่อ 11211,11212 นอกเวลาราชการ
 

คลินิกบริการ
การให้บริการเวลาราชการ
 • วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 8.30 – 16.30 น.
 • วันศุกร์      เวลา 8.30 – 12.00 น.
 • รอบเช้า  เวลา 08.00 - 11.00 น.   ยื่นบัตร หรือทำบัตรใหม่ก่อนเข้าไปนั่งรอตรวจ
 • รอบบ่ายเวลา 12.30 - 15.00 น.   ยื่นบัตร หรือทำบัตรใหม่ก่อนเข้าไปนั่งรอตรวจ
 • จองคิว โทร. 02-1505787 ต่อ 11203, 11204
  รอบเช้าประมาณ 21 คิว
  รอบบ่ายประมาณ 14 คิว
 • หมายเหตุ 
  กรุณามาก่อนนัดหมาย 30 นาที
  จำนวนคิวขึ้นอยู่กับจำนวนทันตแพทย์ประจำวัน
นอกเวลาราชการ   
 • วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 16.30 – 20.00 น.
 • วันเสาร์ – วันอาทิตย์      เวลา 8.30 – 16.30 น
 • จองคิว       เวลา 8.30 – 16.30 น. .
 • เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
 • 02-150-5787 ต่อ 11211,11212 นอกเวลาราชการ
 
หลักฐานที่ใช้
 • บัตรประชาชนตัวจริง

ครอบคลุมในหลากหลายสาขา ได้แก่
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
  - ครอบฟัน
  - เดือยฟัน
  - ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิก
  - ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ
 • วิทยาเอ็นโดดอนต์
  - การรักษาคลองรากฟัน
 • ทันตกรรมหัตถการ
  - อุดฟันด้วยวัสดอะมัลกัม
  - อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
  - ฟอกสีฟัน
  - ครอบฟันบางส่วน
  - อุดปิดช่องระหว่างฟัน
 • ศัลยศาสตร์ช่องปาก และ แม็กซิลโลเฟเชียล
  - ถอนฟัน
  - ผ่าตัดฟันคุด
  - ผ่าตัดกระดุกขากรรไกรและใบหน้า
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ปริทันตวิทยา
  - ขูดหินน้ำลาย
  - ศัลย์ปริทันต์
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  - ใส่ครอบฟันเหล็กไร้สนิม
  - ใส่เครื่องมือกันที่ (Space Maintainer) แบบถอดได้
  - ใส่เครื่องมือกันที่ (Space Maintainer) แบบติดแน่น
  - การรักษาคลองรากฟัน
  - อุดฟันด้วยวัสดอะมัลกัม
  - อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
  - ถอนฟัน
  - ขูดหินน้ำลาย
 • ทันตกรรมป้องกัน
  - เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก
  - เคลือบหลุมร่องฟัน (Pit and Fissure Sealant)
  - Preventive Resin Restoration (PRR)
 • เวศศาสตร์ช่องปาก
 • ทันตกรรมบดเคี้ยว
 • ทันตกรรมรากเทียม
 

เครือข่ายสถาบันสมทบของสถาบันทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์

หน่วยงานทันตกรรม

สมาคมและชมรมวิชาชีพทางทันตกรรม

Link ทันตกรรมต่างประเทศ

 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง