× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลลำพูน

Lamphun Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลลำพูน
โทรศัพท์ 0-5356-9100 โรงพยาบาลสาขา 053-560777
  • 177 หมู่ 11 ถนน จามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
    โทรศัพท์ 0-5356-9100
    โรงพยาบาลสาขา 053-560777
  • ✅ รับบัตรทอง
    ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลลำพูน

 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
 48 ม.3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โทร.0 5397 5201
 
 โรงพยาบาลบ้านธิ 
265 ม.6 ต.บ้านธิอ.บ้านธิจ.ลำพูน โทร.0 5350 1703
 
 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
ม.7 ถ.ลำพูน-ลี้ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทร.0 5355 0444
 
 โรงพยาบาลป่าซาง 
46 ม.7 ต.นครเจดีย์อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทร.0 5355 5258
 
โรงพยาบาลแม่ทา 
238 ม.8 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทร.0 5357 1171
 
โรงพยาบาลลี้ 
111 ม.7 ต.ลี้อ.ลี้จ.ลำพูน โทร.0 5359 6513-9
 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
 ม.9 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทร.0 5350 4043
 
 
กาดอินทร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ 
81/5 ม.11 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 
 โทร.08 3054 1563
 
คลินิกเวชกรรมหมอลาริกซ์ 
65/2 ม.9 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร.08 7300 5195
 
สหคลินิกแพทย์ปริญญา-ธีรภัทร 
1/67 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร.09 3790 6494 
 
สหคลินิกหมอตุลาพร
 501,503 ถ.เจริญราษฎร์ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร.09 0318 1037
 
หมอมายคลินิกเวชกรรม 
17 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร.0 5203 1400

ข้อมูลโรงพยาบาลลำพูน

โรงพยาบาลลำพูน
 
 
โรงพยาบาลลำพูน เริ่มมีแนวความคิดในการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2495 ตามนโยบายของรัฐบาลให้มีการสร้างโรงพยาบาลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทุกจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 จึงได้มีการก่อสร้างอาคารหลังแรกของโรงพยาบาล ประกอบด้วย ห้องตรวจโรค ห้องผ่าตัด และห้องพักผู้ป่วยขนาด 10 เตียง มีแพทย์ประจำ 2 คน บนเนื้อที่ 35-2-72 ไร่ เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2497
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ขนาด 60 เตียง และในปี พ.ศ. 2536 ได้ก่อสร้างอาคาร 40 ปี รองรับผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลลำพูน มีจำนวนเตียง 433 เตียง แพทย์ 92 คน ทันตแพทย์ 15 คน เภสัชกร 31 คน พยาบาลวิชาชีพ 434 คน และบุคลากรอื่นๆกว่า 800 คน

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง