× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Regional Health Promotion Center 10 Ubonratchathani

ภาพโลโก้ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
  • 45 ถ.สถลมาร์ค ม.4 บ้านบัว ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
    โทรศัพท์ : 045-251267-9
    โทรสาร : 045-251270
  • ✅ รับบัตรทอง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง
 

ข้อมูลศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

 
 
 ประวัติความเป็นมา
 
ปัจจุบันคือศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย (เดิมใช้ชื่อ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี) เป็นศูนย์วิชาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพระดับเขต สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แยกหน่วยงานมาจาก ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินการ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ
 
สถานที่ตั้งหน่วยงานตั้งแต่ 1 มีนาคม 2541 เป็นต้นมา ตั้งอยู่เลขที่ 45 ถนน สถลมาร์ค ( กิโลเมตรที่ 9 ถนนสายวารินชำราบ - เดชอุดม ) หมู่ 4 บ้านบัว ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 เยื้องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะทางห่างจากอำเภอวารินชำราบ 9 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 12 กิโลเมตร
 
 
 
รายนามผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 
แพทย์หญิงวนิดา สินไชย           พ.ย. 2536 - ก.ย. 2537
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา             ต.ค. 2538 - พ.ย. 2555
นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์       ธ.ค. 2555 - ส.ค. 2557
นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์        ก.ย. 2557 - มิ.ย. 2558
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์      ก.ค. 2558 - มี.ค. 2559
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข           ต.ค. 2559 - มี.ค. 2563
นายแพทย์ปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์    พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
สภาพทั่วไปและอาณาเขต
 
เขต 10 มีพื้นที่ 50,819.33 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี 16,110.65 ตารางกิโลเมตร น้อยที่สุด คือ จังหวัดอำนาจเจริญ 3,067.65 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศ คือสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวและกัมพูชาประชาธิปไตย
 
 
 
อาณาเขต
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร ,กาฬสินธุ์ , ร้อยเอ็ดและสุรินทร์
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง