× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ชาวหนองคาย ตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อ รพ.อำเภอ ที่อยู่อาศัย ทันที

ชาวหนองคาย ตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อ รพ.อำเภอ ที่อยู่อาศัย ทันที - HealthServ

โรงพยาบาลหนองคาย และสสจ.หนองคาย แนะนำผู้ป่วยที่ตรวจ ATK ด้วยตนเอง มีผลเป็นบวก ติดต่อขอรับการรักษาโดยกักตัวที่บ้าน Home Isolation ติดต่อ 3 ช่องทางดังนี้
1) โทร 1330 (เบอร์กลาง สปสช. บัตรทอง)
2) โทร. 061-0282442
3) โทร.รพ.หนองคาย 042-413456 ต่อ 157, 478
4) สแกน QR Code ไลน์ รพ.

article image1 - HealthServ

เพจ ประชาสัมพันธ์ สสจ.หนองคาย facebook.com/nongkhai.moph
 

หรือติดต่อโรงพยาบาลในแต่ละอำเภอ ดังนี้
1) รพ.หนองคาย 042-413456 ต่อ 688
2) รพร.ท่าบ่อ 042-431015 ต่อ 1438
3) รพ.โพนพิสัย 087-2251166
4) รพ.ศรีเชียงใหม่ 042-451135
5) รพ.สังคม042-441029
6) รพ.สระใคร062-9944121
7) รพ.เฝ้าไร่ 042-417225
8) รพ.รัตนวาปี 042-414824
9) รพ.โพธิ์ตาก 093-3563224
 
 
 
 
 

แนวทางการรักษาโควิด แบบผู้ป่วยนอก เจอ แจก จบ

 
เป็นการดูแลรักษาทางเลือก โดยผู้ติดเชื้อสมัครใจ เข้ารับการรักษาเอง ภายหลังจากประเมินอาการแล้ว ผู้ป่วยรับยาที่คลินิก ARI จ่ายยาตามอาการ 
 
  • เจอ คือ เจอเชื้อ
  • แจก คือ แจกยาตามอาการ
  • จบ คือ ผู้ป่วยเข้าระบบการรักษา และอยู่ในการดูแลของบุคคลากรแพทย์
 
 

การคัดกรองเข้ารับบริการตรวจโควิด-19
 

1. หากมีอาการของระบบทางเดินหายใจ มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้ประเมินอาการด้วยตนเอง
2. ถ้าเข้าข่ายสงสัย ตรวจ ATK ด้วยตนเอง
3. ผลเป็นบวก ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน ประเมินภาวะเสี่ยงและความพร้อม
4. กรณีไม่มีภาวะเสี่ยง และมีความพร้อม สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้
5. กรณีมีภาวะเสี่ยง และอาการไม่มาก สามารถเข้าระบบดูแลแบบ Home Isolation (HI)
6. กรณีมีภาวะเสี่ยง อาการมากและอาการรุนแรง จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้าน
 
 
article image3 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)