× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ฉีด Moderna เข็มที่ 2-3-4 ฟรี 1,500 ราย ลงชื่อ 1 ส.ค.65 HealthServ.net
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ฉีด Moderna เข็มที่ 2-3-4 ฟรี 1,500 ราย ลงชื่อ 1 ส.ค.65 HealthServ.net

เปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนโมเดอร์นา Moderna เข็มที่ 2-3-4 ฟรี จำนวน 1,500 ราย (คิวเต็มก่อนขอปิดรับก่อนเวลาที่กำหนด) เปิดระบบลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ** ฉีดวัคซีน วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารบริการ

 เปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีน Moderna
(เข็มที่ 2 / 3 / 4) ...ฟรี    จำนวน 1,500 ราย
(คิวเต็มก่อนขอปิดรับก่อนเวลาที่กำหนด)
 
วันเปิดระบบลงทะเบียน 
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
 
วันฉีดวัคซีน 
วันที่ 5 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ชั้น 3 อาคารบริการ  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 
การตรวจสอบวันนัดผ่านระบบหมอพร้อม
วันที่ 4 สิงหาคม 2565  เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
 
 
คลิกลงทะเบียน https://forms.gle/
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ฉีด Moderna เข็มที่ 2-3-4 ฟรี 1,500 ราย ลงชื่อ 1 ส.ค.65 HealthServ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง