× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) ทำไมผู้สูงอายุต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ

ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่ต้องพึงระวังและใส่ใจ หากแต่ผู้ดูแลและครอบครัวที่อยู่รอบข้าง ยิ่งต้องรู้และเข้าใจ เพื่อลดปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

คุณคงไม่ชอบเข้าเฝือก ที่เป็นแฟชั่นของผู้ที่กระดูกหักบ่อยๆ
จึงควรตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก เพื่อทราบภาวะเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนในการป้องกันตนเองไม่ให้กระดูกบางลง และเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกตั้งแต่วันนี้

โรงพยาบาลวิภาวดี บริการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก ด้วยเครื่องที่วัดความหนาแน่นของกระดูกได้ทุกส่วนของร่างกาย ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับโรคกระดูกพรุนกันก่อน

โรคกระดูกพรุน Osteoporosis

โรคกระดูกพรุน Osteoporosis คือโรคที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลงเรื่อยๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างของกระดูก ซึ่งมีผลทำให้กระดูกไม่สามารถจะรับน้ำหนักหรือแรงกดดันได้ตามปกติ ทำให้เกิดอาการกระดูกหักตามมา (Decreased Bone Mass, Defective Bone Microarchitecture) นอกจากจะเรียกว่าโรคกระดูกพรุน อาจเรียก โรคกระดูกบาง โรคกระดูกผุ ก็ได้

โรคกระดูกพรุน นี้พบมากในผู้สูงอายุโดยประมาณ 60 ปี ขึ้นไป โดยจะพบปัญหาในหญิงมากกว่าชาย เพราะในหญิงจะมีการลดลงของเนื้อกระดูกเป็นอย่างมากในช่วง5ปี หลังวัยหมดประจำเดือน สตรีวัยหมดประจำเดือนในอเมริกา ประมาณ1/3-1/2ของสตรีกลุ่มนี้จะเป็นโรคกระดูกพรุน และเมื่ออายุสูงขึ้นโอกาสกระดูกหักก็จะมีสูงเพิ่มไปด้วย โดยจะเป็นการทรุดหักของกระดูกสันหลัง การหักของกระดูกสะโพก และสุดท้ายคือกระดูกต้นขาหัก จะเห็นว่าปัญหากระดูกพรุนนี้ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต คุณภาพชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้ โรคกระดูกพรุนพบมากในสตรีผิวขาวโดยเฉพาะพวกที่อยู่ใกล้ขั้วโลกรองลงมาเป็นผิวขาวเหลืองในเอเซีย และพบน้อยลงในชาวผิวดำ


สาเหตุของโรคกระดูกพรุน 
สามารถกล่าวรวมๆ ของปัญหาที่มีผลทำให้การสะสมของเนื้อกระดูกได้ไม่ดี และปัจจัยที่ทำให้มีการสูญเสียมากกว่าปกติ

 • พันธุ์กรรม จากเชื้อชาติ ผิวขาว>เอเชีย>ผิวดำ/เพศหญิงมากกว่าเพศชาย
 • โภชนาการ บริโภคแคลเซียมต่ำ / ดื่มแอลกอฮอล์มาก / ดื่มกาแฟมาก / บริโภคเกลือมาก/บริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์มาก
 • ชีวิตความเป็นอยู่ สูบบุหรี่มาก / กิจวัตรการออกกำลังกายน้อย
 • โรคที่มีผลต่อการเสียเนื้อกระดูก
  รังไข่ฝ่อ (ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน) / การตัดมดลูก /
  ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป / ต่อมพาราไทรอยด์ทำงาน
  มาก เกินไป /ไตวายเรื้อรัง / โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
 • ภาวะ วัยหลังหมดประจำเดือน
 • ยาที่มีผลต่อการสูญเสียเนื้อกระดูก
  ยาทดแทนไทรอยด์ / ยากลุ่มสเตียรอยด์ / ยากันชัก /
  ยาขับ ปัสสาวะชนิด“ Loop“/
  ยาลดกรดที่มีฤทธิ์จับกับฟอสเฟต /ยาเตตร้าซันคลิน /
  ยารักษาวัณโรค ไอโซไนเอซิค


การวินิจฉัย

ในปัจจุบันใช้การวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density Mea Surement)โดยใช้เครื่องDEXA (Dual Energy X-ray Absorptionmetry)โดยวัดความหนาแน่นของกระดูกที่กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกต้นขา ปลายกระดูกข้อมือ และนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าปกติในเพศและอายุช่วงเดียวกัน

ถ้าพบว่ากระดูกมี Bone Mineral Density (BMD) < 1.00 gm/cm2จะมีโอกาสกระดูกหักได้ง่าย

การวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุนเมื่อBMD< 2.5 SD (Standard Diviation)ของประชากรในวัยสาวการวัดความหนาแน่นกระดูกบุคคล2ครั้งห่างกัน1-2ปี จะช่วยให้สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์โรคกระดูกพรุนได้ เป็นวิธีที่ช่วยให้การประกอบการตัดสินใจในการป้องกันหรือวางแผนการรักษาโรคกระดูกพรุนต่อไป ไม่นิยมในการตรวจจากเลือด เพราะวิธีการตรวจยังไม่ไวและแม่นยำพอ บางตัวถึงแม้ให้ความแม่นยำดี แต่การวิเคราะห์สารเหล่านี้ทำได้ยาก และยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง มักจะใช้ในการวินิจฉัยเพื่อการศึกษา ดังนั้นในปัจจุบันการตรวจวัด การวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density Measurement) จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด

ข้อแนะนำสำหรับสตรี

 1. การได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอตลอดอายุขัย ตั้งแต่วันเด็กไปจนถึงชรา จะช่วยไม่ให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้
 2. มีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหาร โปรตีน เพื่อเป็นแกนของกระดูก / แคลเซียมและฟอสเฟต (มาจับที่กระดูกเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของกระดูก)
 3. ออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอ อย่าเอาแต่นั่งๆ นอนๆ เพราะจะมีการสลายของกระดูกมากขึ้น
 4. หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน
 5. ดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียของกระดูก
 6. ได้มีการประเมินสภาวะของกระดูกว่ามีการเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนมากน้อยเพียงใด ในช่วงวัยใกล้หมดประจำเดือน
 7. ในหญิงที่มีความหนาแน่นของกระดูกน้อยกว่า1 SDควรได้รับฮอร์โมนทดแทน แต่ควรดูข้อห้ามก่อน
 8. ถ้ามีข้อตรงกับการห้ามใช้ฮอร์โมนช่วย ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีอื่นที่เหมาะสมแทน
 9. ให้มีความระมัดระวังในการเคลื่อนไหวและดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เพื่อลดการลื่นหกล้ม


สอบถามรายละเอียด และนัดหมายได้ที่
แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลวิภาวดี
โทร.0-2941-2800 กด 1

กายดี ใส่ใจดี โรงพยาบาลวิภาวดี

ข้อมูล/ภาพจาก

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)