× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

หน่วยงานและคลินิกที่เกี่ยวกับศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์คลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology Clinic)คลินิกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (Cardio Thoracic Surgery)ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory)คลินิกหัวใจเข้มแข็ง (Heart Failure Clinic)คลินิกวาร์ฟาริน (Warfarin Clinic)ห้องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram : EKG)ห้องตรวสมรรถภาพหัวใจ (Cardiac echo : Echocardiogram) ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ (Cardiac Rehabilitation)ติดต่อ คลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจโทรศัพท์ :E-mail :ckphf19@gmail.com ติดต่อ คลินิกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกที่ตั้ง :ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มฐา ราชินีโทรศัพท์ : 02-289-7510E-mail : ckphf19@gmail.com

ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

8 เจริญกรุง 111 (ซอยเจริญกรุงประชารักษ์) แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

ของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)