ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลตรัง

Trang Hospital

Logo

โรงพยาบาลตรัง จำนวน 553 เตียง เปิดให้บริการ 12 เมษายน พ.ศ. 2497

ที่อยู่/ติดต่อ
69 ถนน ควนหาญ ตำบล ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000

✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารโรงพยาบาลตรัง

 บริการแพทย์ด้านต่างๆ ของรพ.ตรัง
  • คลินิกพิเศษ
  • คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา
  • คลินิกพิเศษอายุรกรรมหัวใจนอกเวลา
  • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา อายุรกรรมหัวใจและทรวงอกนอกเวลา
  • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา กุมารเวชและกุมารเวชโรคหัวใจนอกเวลา
  • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา กุมารศัลยกรรมนอกเวลา
  • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา จิดเวชเด็กและวัยรุ่น
  • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา จิตเวชทั่วไป
  • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา อายุรกรรมทั่วไป
  • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา อายุรกรรมระบบประสาท
 
 

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลตรัง

โรงพยาบาลกันตัง
39 ถ.ควนทองสีห์อ.กันตัง จ.ตรัง โทร.0 7525 1256
 
โรงพยาบาลนาโยง 
31 ถ.เทศบาล 10 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร.0 7529 9099
 
โรงพยาบาลปะเหลียน 
248/2 ม.5 ถ.ตรัง-สตูล ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โทร.0 7528 9275
 
โรงพยาบาลย่านตาขาว 
293 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โทร.0 7528 2418
 
โรงพยาบาลรัษฎา 
11 ม.6 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง โทร.0 7528 6236
 
โรงพยาบาลวังวิเศษ 
239 ม.7 ต.วงัมะปรางเหนือ อ.วงัวเิศษ จ.ตรงั โทร.0 7529 6052
 
โรงพยาบาลสิเกา 
231 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โทร.0 7529 1063 
 
โรงพยาบาลห้วยยอด
 17 ม.1 ถ.เทศารัษฎา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร.0 7527 1049
 
โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 98 ม.9 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรงั โทร.0 7520 8838
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 
136 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0 7521 8186
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 
ถ.เพลินพิทักษ์ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0 7521 1117
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3 
229/36 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรงั โทร.0 7557 0549
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลตรัง 
6 ถ.รนื่ รมย์ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0 7521 0082
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตัง
 1/5 ถ.ตรังคภูมิอ.กันตัง จ.ตรัง โทร.0 7525 2972
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลห้วยยอด
 17 ม.2 บ.โคกแค ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทร.0 7527 1283
 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน รพ.นาโยง 
ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง โทร.0 7529 9286
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด