× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลตรัง

Trang Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลตรัง
โทร 075-201500
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลตรัง

โรงพยาบาลกันตัง
39 ถ.ควนทองสีห์อ.กันตัง จ.ตรัง โทร.0 7525 1256
 
โรงพยาบาลนาโยง 
31 ถ.เทศบาล 10 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร.0 7529 9099
 
โรงพยาบาลปะเหลียน 
248/2 ม.5 ถ.ตรัง-สตูล ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โทร.0 7528 9275
 
โรงพยาบาลย่านตาขาว 
293 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โทร.0 7528 2418
 
โรงพยาบาลรัษฎา 
11 ม.6 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง โทร.0 7528 6236
 
โรงพยาบาลวังวิเศษ 
239 ม.7 ต.วงัมะปรางเหนือ อ.วงัวเิศษ จ.ตรงั โทร.0 7529 6052
 
โรงพยาบาลสิเกา 
231 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โทร.0 7529 1063 
 
โรงพยาบาลห้วยยอด
 17 ม.1 ถ.เทศารัษฎา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร.0 7527 1049
 
โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 98 ม.9 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรงั โทร.0 7520 8838
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 
136 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0 7521 8186
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 
ถ.เพลินพิทักษ์ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0 7521 1117
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3 
229/36 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรงั โทร.0 7557 0549
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลตรัง 
6 ถ.รนื่ รมย์ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0 7521 0082
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตัง
 1/5 ถ.ตรังคภูมิอ.กันตัง จ.ตรัง โทร.0 7525 2972
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลห้วยยอด
 17 ม.2 บ.โคกแค ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทร.0 7527 1283
 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน รพ.นาโยง 
ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง โทร.0 7529 9286
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด

ข้อมูลโรงพยาบาลตรัง

 บริการแพทย์ด้านต่างๆ ของรพ.ตรัง
  • คลินิกพิเศษ
  • คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา
  • คลินิกพิเศษอายุรกรรมหัวใจนอกเวลา
  • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา อายุรกรรมหัวใจและทรวงอกนอกเวลา
  • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา กุมารเวชและกุมารเวชโรคหัวใจนอกเวลา
  • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา กุมารศัลยกรรมนอกเวลา
  • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา จิดเวชเด็กและวัยรุ่น
  • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา จิตเวชทั่วไป
  • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา อายุรกรรมทั่วไป
  • คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา อายุรกรรมระบบประสาท
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง