× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

นักท่องเที่ยว 3 ประเภทรับเปิดประเทศ - Test and Go - Sandbox - กักตัว AQ-AHQ-SQ

นักท่องเที่ยว 3 ประเภทรับเปิดประเทศ - Test and Go - Sandbox - กักตัว AQ-AHQ-SQ - HealthServ

มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 64 ทั้ง 3 ประเภทมีรายละเอียดและเงื่อนไขที่ต่างกันไป และมีบางประเด็นเป็นเงื่อนไขร่วม

article image1 - HealthServ
ศบค. ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร รองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล โดยจำแนกนักท่องเที่ยว เป็น 3 ประเภท มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 64

ประเภทที่ 1 Test and GO 
ประเภทที่ 2 Sandbox Programme 
ประเภทที่ 3 ต้องกักตัว Quarantine Facilities (AQ,OQ,AHQ,SQ)

ทั้ง 3 ประเภทมีรายละเอียดและเงื่อนไขที่ต่างกันไป และมีบางประเด็นเป็นเงื่อนไขร่วม 

จุดร่วมของทั้ง 3 ประเภท

1) ระบบเทคโนโลยีที่ต้องใช้/เกี่ยวข้อง

หมายถึง ผู้เดินทางจะต้องดำเนินการและใช้งาน "แอปพลิเคชั่น" ที่ทางการกำหนด 2 แอป ได้แก่ 

1.1 Thailand Pass- แอปพลิเคชั่นที่ใช้เพื่อลงทะเบียน ระบุข้อมูลและนำส่งเอกสารที่กำหนด  ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th 
* นำมาใช้ทดแทนระบบ COE 
 
1.2 หมอชนะ - แอปพลิเคชั่น สำหรับติดตามตัวผู้เดินทาง เมื่ออยู่ในประเทศ

และ 
 
1.3 COSTE -  แอปพลิเคชั่น สำหรับผู้ประกอบการ/รพ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแล-ติดตามนักท่องเที่ยว
 
2) เงินประกันภัย
ผู้เดินทางทุกประเภท ต้องมีประกันภัยในวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐ (ยกเว้นคนไทยมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลอยู่แล้ว)


 
article image2 - HealthServ

รายละเอียดแต่ละประเภท 

ประเภทที่ 1 Test and GO  (สีเขียว)

เฉพาะการเดินทางทางอากาศเท่านั้น 
ไม่ต้องกักตัว เดินทางได้ทุกที่ 
 
ประเทศต้นทาง : เดินทางมาจากประเทศที่กำหนด (พำนักในประเทศที่กำหนดมากกว่า 21 วัน
ก่อนเดินทาง ยกเว้นจากประเทศไทย)

การกักตัว : พำนักเพื่อรอผลตรวจ RT-PCR ในAQ /SHA+ ที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ 1 วัน

หลักฐานการฉีดวัคซีน  : ได้รับวัคชีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีที่มากับผู้ปกครอง
 
หลักฐานการจองที่พัก : มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+ หรือ AQ
จำนวน 1 วัน รวม ค่าตรวจ RT-PCR+ATK
 
ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR : ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง) 
 
การตรวจเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงไทย : 
ครั้งที่ 1 ตรวจด้วย RT-PCR
ครั้งที่ 2 ตรวจ ATK ด้วยตัวเองเมื่อมีอาการ หรือในวันที่ 6-7
 
 
 
 
 

ประเภทที่ 2 Sandbox Programme (สีฟ้า)

เฉพาะการเดินทางทางอากาศ เท่านั้น
เดินทางได้เฉพาะในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเท่านั้น
 
ประเทศต้นทาง : เดินทางมาจากประเทศใดก็ได้
 
การกักตัว : พำนักในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน
 
หลักฐานการฉีดวัคซีน  : ได้รับวัคชีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่มากับผู้ปกครอง
 
หลักฐานการจองที่พัก : มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+ ในพื้นที่ Sandbox จำนวน 7 วัน
 
ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR : ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง) 
 
การตรวจเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงไทย : 
ครั้งที่ 1 ตรวจด้วย RT-PCR
ครั้งที่ 2 ตรวจ ATK ด้วยตัวเองเมื่อมีอาการ หรือในวันที่ 6-7
 
 
 

ประเภทที่ 3 ต้องกักตัว Quarantine Facilities (AQ,OQ,AHQ,SQ) (สีเหลือง)

ใช้กับการเดินทางเข้าประเทศทุกช่องทาง (อากาศ,บก,น้ำ)
 
ประเทศต้นทาง : เดินทางมาจากประเทศใดก็ได้
 
การกักตัว : กักตัวในสถานกักกันที่ราชการกำหนด (AQ,OQ,AHQ,SQ)
กรณีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ เดินทางมาจากทุกช่องทาง กักตัว 7 วัน
กรณีไม่ได้วัคซีน : เดินทางทางอากาศ/ทางน้ำ กักตัว 10 วัน เดินทางทางบก กักตัว 14 วัน
 
หลักฐานการฉีดวัคซีน  : 
ไม่ได้รับหรือรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
ได้รับวัคซีน แต่ไม่เข้าเกณฑ์ T&G หรือ Sandbox 
 
หลักฐานการจองที่พัก : มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก, สถานที่กักกันที่ราชการกำหนด จำนวน 7, 10, 14 วัน
 
ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR : ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)  คนไทยไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทาง
 
การตรวจเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงไทย : 
ตรวจด้วย RT-PCR 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่เดินทางถึง (วันที่ 0-1)
ครั้งที่ 2 วันที่ 6-7 หรือ 8-9 แล้วแต่กรณี
 
 
 
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ

นักท่องเที่ยวสีเขียว Test and Go

 

นักท่องเที่ยว สีฟ้า Sandbox

 

นักท่องเที่ยว สีเหลือง กลุ่มกักตัว

 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)