× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สสจ.อุทัยธานี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชา รอบที่ 3 แก่ 4 วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูก

สสจ.อุทัยธานี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชา รอบที่ 3 แก่ 4 วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูก HealthServ.net
สสจ.อุทัยธานี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชา รอบที่ 3 แก่ 4 วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูก HealthServ.net

วิสาหกิจชุมชนห้างนาโมเดลกัญชารักษาโรค วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์ตำบลหนองฉาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อโรงไฟฟ้าชีวมวลตำบลระบำ อ.ลานสัก วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์บ้านไร่

สสจ.อุทัยธานี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชา รอบที่ 3 แก่ 4 วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูก HealthServ

สสจ.อุทัยธานีส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชา รอบที่ 3 แก่กลุ่มที่ได้รับอนุญาตปลูก

2 มีนาคม 2564 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการขอรับเมล็ดพันธุ์กัญชา ตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน ระยะที่ 2 ณ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร จังหวัดปทุมธานี และดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์กัญชาให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการ จำนวน 4 แห่ง คือ 
  1. วิสาหกิจชุมชนห้างนาโมเดลกัญชารักษาโรค อ.เมือง อุทัยธานี
  2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์ตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง 
  3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อโรงไฟฟ้าชีวมวลตำบลระบำ อ.ลานสัก
  4. วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์บ้านไร่ อ.บ้านไร่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สสจ.อุทัยธานี
2 มีนาคม 2564
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง