× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ซิลลิค ฟาร์มา ส่งโมเดอร์นา 5 ล้านโดส ยอดจองรวมจากรพ.เอกชน 9 ล้านโดส

ซิลลิค ฟาร์มา ส่งโมเดอร์นา 5 ล้านโดส ยอดจองรวมจากรพ.เอกชน 9 ล้านโดส HealthServ.net
ซิลลิค ฟาร์มา ส่งโมเดอร์นา 5 ล้านโดส ยอดจองรวมจากรพ.เอกชน 9 ล้านโดส HealthServ.net

องค์การเภสัชกรรมเผยวัคซีนโมเดอร์นานำเข้ามาไตรมาส 4/64 และ 1/65 ให้ไทยได้ 5 ล้านโดสแรก

อภ.เผยวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทส่งให้ได้ช่วงแรกไทย 5 ล้านโดส ยอดรพ.เอกชนสั่งจอง 9 ล้านโดส
 
           องค์การเภสัชกรรมเผยวัคซีนโมเดอร์นานำเข้ามาไตรมาส 4/64 และ 1/65 ให้ไทยได้ 5 ล้านโดสแรกขณะที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแจ้งยอดการจองอย่างไม่เป็นทางการ 9 ล้านโดส และได้ประสานจองวัคซีนส่วนที่ต้องการเพิ่มสำหรับรอบผลิตปี 65 แล้วรอการยืนยัน การดำเนินงานทุกขั้นตอนอยู่ในกรอบเวลาของแผนที่รับทราบร่วมกันแล้วไม่ได้ช้า ขอให้ติดตามข่าวสารความจริงเรื่องวัคซีนนี้จาก 3 องค์กรหลัก คือ องค์การเภสัชกรรม  สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัทซิลลิค    
 
           นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การฯ ขอยืนยันว่าวัคซีนที่จะรับจากบริษัทซิลลิค ฟาร์มา ตัวแทนของโมเดอร์นาในช่วงแรกไตรมาส 4 ปี 64 และไตรมาส 1 ปี 65 ได้เพียง 5 ล้านโดสเท่านั้น ส่วนที่มีการนำเสนอข่าวว่ามีการสั่งจองวัคซีนดังกล่าวถึง 9 ล้านโดสนั้น เป็นจำนวนทั้งหมดที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้สำรวจความต้องการหรือมีการจองอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่จะได้รับจากบริษัทซิลลิคอย่างเป็นทางการในช่วงแรกนี้

“5 ล้านโดส เป็นจำนวนที่จะได้รับจากซิลลิค ส่วนอีก 4 ล้านโดสเป็นความต้องการที่เกินจำนวนกว่าวัคซีนที่จะได้รับ”

ซึ่งในส่วนความต้องการที่เกินเพิ่มมานี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบร่วมกันไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยองค์การฯ ได้ประสานการจองวัคซีนจำนวนที่เกินมานี้สำหรับรอบการผลิตในปี 2565 ไว้กับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัดเพิ่มเติมแล้ว รอการยืนยันจำนวนที่จะได้รับการจัดสรรที่ชัดเจนจากบริษัทต่อไป
 
          สำหรับแนวทางการจองวัคซีนของแต่โรงพยาบาลนั้นได้มีแนวทางร่วมกันว่า ให้แต่ละโรงพยาบาลรับการจองวัคซีนจากประชาชนที่ประสงค์จะฉีดจริง ๆ มีการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และไม่มีการเก็งกำไรจากการให้บริการนี้ เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนวัคซีนที่ได้รับมา

             องค์การฯ ขอยืนยันว่า การดำเนินการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นานั้น ได้มีการประสานงานเพื่อสั่งจองวัคซีนกับทางโมเดอร์นาในต่างประเทศมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้รับคำตอบว่าสามารถจัดส่งได้เร็วสุดในไตรมาส 1 ปี 2565 และได้สอบถามถึงตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการมาอย่างต่อเนื่อง จนเดือนเมษายนโมเดอร์นาจึงแจ้งว่าได้ให้บริษัทซิลลิคเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และวันที่ 15 พฤษภาคม บริษัทซิลลิคประกาศว่า การจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจำเป็นต้องจัดซื้อผ่านตัวแทนภาครัฐเท่านั้น ในที่นี้คือองค์การเภสัชกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขของโมเดอร์นา หลังจากนั้นจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างองค์การฯ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัทซิลลิค มาอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดเป็นแผนดำเนินงานและได้รับทราบร่วมกันว่า วัคซีนช่วงแรกไตรมาส 4 ปี 64 และไตรมาส 1 ปี 65 ได้เพียงประมาณ 5 ล้านโดสเท่านั้น เร็วกว่าที่เจรจาช่วงแรกที่จะได้รับไตรมาส 1 ปี 2565 ซึ่งในระหว่างที่วัคซีนยังไม่เข้ามา ได้มีการจัดทำรายละเอียดสัญญา เงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อจำกัดต่าง ๆ พิจารณาร่วมกับบริษัทซิลลิคในไทยและในต่างประเทศ รวมถึงทางโมเดอร์นาที่ต่างประเทศด้วย ควบคู่ไปกับเจรจากับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
 
          “ขอย้ำว่า การดำเนินการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน แม้มีบางรายละเอียดต้องดำเนินการเพิ่ม การดำเนินงานยังเป็นไปตามกรอบเวลาของแผน ไม่ได้ช้ากว่าแผนบริษัทซิลลิคก็ยังคงยืนยันว่าจะส่งวัคซีนได้ตามกำหนด ส่วนที่มีการกล่าวหาว่ามีดำเนินการช้านั้นจึงไม่เป็นความจริง อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและคาดหวังว่าหากมีการดำเนินการทุกอย่างเร็วกว่านี้ วัคซีนจะได้เร็วขึ้น ต้องข้อเรียนย้ำว่า บริษัทซิลลิคยังคงยืนยันว่าจะส่งวัคซีนได้ตามกำหนดเดิมคือ ไตรมาส 4 ปี 64 และไตรมาส 1 ปี 65 และขอให้ติดตามข่าวสารความจริงเรื่องวัคซีนจาก 3 องค์กรหลัก คือ องค์การเภสัชกรรม  สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัทซิลลิค เท่านั้น” นายแพทย์วิฑูรย์กล่าว
 

ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง