News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
บ้านพักคนชรา ขออนุญาตเป็น Nursing Home Isolation รองรับผู้ป่วยโควิดสูงอายุ ได้แล้ว HealthServ.net
บ้านพักคนชรา ขออนุญาตเป็น Nursing Home Isolation รองรับผู้ป่วยโควิดสูงอายุ ได้แล้ว HealthServ.net

โควิดลามหนัก บุกบ้านพักคนชรา กรม สบส.ออกประกาศ Nursing Home Isolation ให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงขออนุมัติเป็นสถานพยาบาลชั่วคราวได้ เพื่อดูแลผู้ป่วยอาการน้อยที่ติดเชื้ออยู่ในบ้านพักคนชรา หากอาการส่อแววหนัก ให้รีบประสานนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

บ้านพักคนชรา ขออนุญาตเป็น Nursing Home Isolation รองรับผู้ป่วยโควิดสูงอายุ ได้แล้ว HealthServ
 
 
               นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวในระหว่างการเปิดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ว่ากิจการการดูแลผู้สูงอายุฯ หรือที่เรามักเรียกกันว่า Nursing Home จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ มีประชากรสูงอายุนับเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ผู้ประกอบการจึงต้องมาช่วยกันพัฒนาคุณภาพ และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อพร้อมรองรับผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

               และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่ติดเชื้อเร็ว แพร่เชื้อง่าย ทำให้กรม สบส. ห่วงใยผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานดูแลต่างๆ หากเกิดการติดเชื้อและไม่ได้รับการดูแลที่มีมาตรฐาน อาจทำให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
 

ประกาศกรม


               กรม สบส. จึงออกประกาศกรม เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเป็นสถานพยาบาล ณ ที่พำนักของผู้ป่วย ประเภท Community Isolation พ.ศ.2565 โดยกำหนดให้ สถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เป็นสถานพยาบาล ณ ที่พำนักของผู้ป่วย ประเภท Community Isolation ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาก่อนหน้านี้

               กิจการการดูแลผู้สูงอายุฯที่ประสงค์จะเป็นสถานพยาบาล (เป็นการชั่วคราว) ตามประกาศดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากกรม สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


               เพื่อเป็นการรองรับ ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ไม่ว่าจะด้วยจากการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ต้องมีการแยกกักตัวอย่างเหมาะสม มีความปลอดภัยในสถานดูแล  (Nursing Home Isolation) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ระหว่างรอการส่งตัวไปยังโรงพยาบาล ในกรณีที่เตียงโรงพยาบาลเหลือน้อยหรือไม่เพียงพอ หรือดูแลจนกว่าอาการทุเลาหรือหายขาดจากโรค
บ้านพักคนชรา ขออนุญาตเป็น Nursing Home Isolation รองรับผู้ป่วยโควิดสูงอายุ ได้แล้ว HealthServ
 
 
 
            ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี กรม สบส. กล่าวว่า กรณีพบว่ามีผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด 19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการต้องรายงานผลการติดเชื้อต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที และประสานส่งต่อผู้สูงอายุที่ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาลที่ผู้ป่วยนั้นมีสิทธิการรักษา ในระหว่างรอการส่งต่อหรือจำเป็นต้องพักรักษาตัวในสถานดูแลเนื่องจากเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ


การจัดโซนสถานดูแล

กรมสบส.ได้กำหนดรูปแบบที่จะต้องจัดทำ ดังนี้
  • สถานดูแลจะต้องจัดแยกโซนการดูแลออกเป็น 3 โซน คือ ผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง(PUI) และผู้สูงอายุปกติ
  • กำหนดให้มีการเข้าออกคนละทาง
  • ต้องเป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเท ระบายอากาศได้ดี
  • เป็นระบบปรับอากาศแยกส่วน
  • ต้องตั้งทีมดูแลผู้สูงอายุเฉพาะกิจแยกจากทีมที่ดูแลผู้สูงอายุปกติ
  • เตรียมระบบสื่อสารกับคนไข้ เช่น Line หรือ Telemedicine
  • ประสานงานโรงพยาบาลคู่สัญญาให้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว ยาหรือเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
  • แจ้งญาติงดเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดเชื้อทุกกรณี ให้เยี่ยมผ่านระบบออนไลน์แทน
  • ต้องมีการประเมินอาการรายวัน และรายงานอาการของผู้ป่วยให้โรงพยาบาลหรือแพทย์เจ้าของไข้ทราบ
  • พร้อมประสานส่งต่อเร่งด่วน กรณีผู้สูงอายุมีอาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง หรือเกิดอันตรายต่อชีวิตข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง