× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเลย

Loei Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลเลย
 • 32/1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
  Phone: 042-862123
  Fax: 042-862147
  เวลาทำการ
  จันทร์ - ศุกร์
  ในเวลา 8.00 น. - 16.00 น.
  นอกเวลา 16.00 น. - 20.00 น.
  เสาร์ - อาทิตย์
  8.00 น. - 12.00 น.
  อุบัติเหตุฉุกเฉิน
  24 ชั่วโมง โทร. 1669
 • ✅ รับบัตรทอง
  ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเลย

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
ม.4 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย โทร.0 4281 4893

โรงพยาบาลเชียงคาน
ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย โทร.0 4282 1101
 
โรงพยาบาลท่าลี่ 
ม.1 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทร.0 4288 9012
 
โรงพยาบาลนาด้วง 
ม.6 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย โทร.0 4288 7094
 
โรงพยาบาลนาแห้ว 
ม.5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทร.0 4289 4094
 
โรงพยาบาลปากชม 
ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย โทร.0 4288 1060
 
โรงพยาบาลผาขาว 
ม.8 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย โทร.0 4281 8101
 
โรงพยาบาลภูกระดึง
 ม.8 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย โทร.0 4287 1017
 
โรงพยาบาลภูเรือ 
ม.6 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย โทร.0 4289 9094
 
โรงพยาบาลภูหลวง 
ม.3 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย โทร.0 4287 9101
 
โรงพยาบาลวังสะพุง
 ม.3 ต.วังสะพุง อ.สะพุง จ.เลย โทร.0 4284 1101
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 
ม.3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทร.0 4289 1314
 
โรงพยาบาลเอราวัณ 
ม.3 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย โทร.0 4280 5459
 
โรงพยาบาลหนองหิน 
ต.หนองหิน อ.เมือง จ.เลย
 
สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัด
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี
ม.1 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย โทร.0 4285 2116
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายรุ กรรมแพทย์นาตยา 
380/5 ม.5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โทร.08 0315 9992
 
คลินิกนายแพทย์กฤษณ์เวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
 36/9 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
 โทร.08 9688 4925
 
คลินิกนายแพทย์กรัณย์เวชกรรมเฉพาะทาง หูคอ จมูก
29/12 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
 โทร.08 5744 4075
 
คลินิกนายแพทย์มานะ 
17 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
โทร.0 4281 2185
 
คลินิกนายแพทย์วิฑูรย์
 85 ม.5 ถ.ภูมิวิถีต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โทร.0 4284 1089
 
คลินิกนายแพทย์สุรชัย 
131/1 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
โทร.0 4281 2085
 
คลินิกนายแพทย์สุวิชา 
17/24 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
โทร.0 4283 3256
 
คลินิกนายแพทย์อุดมศักดิ์ 
11/3 ถ.ร่วมจิตร ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
โทร.0 4281 4487

ข้อมูลโรงพยาบาลเลย

 
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง