× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.บำรุงราษฎร์ รักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำสำเร็จ ครั้งแรกในประเทศไทย

รพ.บำรุงราษฎร์ รักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำสำเร็จ ครั้งแรกในประเทศไทย HealthServ.net
รพ.บำรุงราษฎร์ รักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำสำเร็จ ครั้งแรกในประเทศไทย HealthServ.net

เทคโนโลยีใหม่ของศูนย์ทางเดินปัสสาวะ รพ.บำรุงราษฎร์ เป็นนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ที่ไม่ต้องผ่าตัด ใช้เวลาในกระบวนการรักษาสั้น ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล เสี่ยงต่ำ อวัยวะบอบช้ำน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศหรือส่งผลน้อยมาก ที่สำคัญ วิธีนี้ยังสามารถใช้ได้กับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน หรือโรคอ้วน อีกด้วย

รพ.บำรุงราษฎร์ รักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำสำเร็จ ครั้งแรกในประเทศไทย HealthServ

บำรุงราษฎร์ ประกาศความสำเร็จในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ ส่งมอบผลลัพธ์ทางการรักษาเชิงบวก สร้างความพึงพอใจให้ผู้ป่วยกว่า 70-95%

 
 
ปัจจุบันนวัตกรรมทางการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างมาก การศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ยังเดินหน้าคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาแบบแผลเล็กอย่างต่อเนื่อง (Minimally Invasive Surgery) เพื่อให้อวัยวะได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจากการผ่าตัดแผลเล็กหรือจากการรักษาด้วยเทคนิคต่างๆ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดน้อยลง รักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นลง และเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยลง ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงประสิทธิภาพในการรักษาควบคู่กันไปด้วย
 
 

ครั้งแรกในประเทศไทย

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า "บำรุงราษฎร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพการรักษาที่ดียิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในวิสัยทัศน์คือการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ในบำรุงราษฎร์เพื่อให้ผู้ป่วยในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการรักษาที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครอบคลุม ภายใต้การรักษาที่มีประสิทธิภาพของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ที่ทำงานร่วมกับเป็นทีมอย่างมืออาชีพ และล่าสุดศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้นำเทคโนโลยีในการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ (Water Vapor Therapy) โดยไม่ต้องผ่าตัด เข้ามาใช้รักษาผู้ป่วยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อต้นเดือนกันยายน 2564 ซึ่งได้ผลตอบรับจากผู้ป่วยในระดับที่ดีและมีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ"
 
 
 

รพ.บำรุงราษฎร์ รักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำสำเร็จ ครั้งแรกในประเทศไทย HealthServ
  
นพ. วิโรจน์ ชดช้อย หัวหน้าศูนย์ทางเดินปัสสาวะ และแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า "ปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตรักษาด้วยไอน้ำ จำนวน 65 ราย มีอายุระหว่าง 60-80 ปี ที่เข้ารับการรักษาในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ผู้ป่วยรู้สึกพึงพอใจผลการรักษาในระดับสูง ร้อยละ 70 - 95 ซึ่งแพทย์ได้มีการนัดติดตามผล จำนวน 53 ราย เพื่อประเมินผลลัพธ์หลังการรักษา 1 เดือน โดยภาพรวมการปัสสาวะของผู้ป่วยดีขึ้น ประกอบด้วย ผู้ป่วยสามารถปัสสาวะพุ่งแรงขึ้น และมีอัตราพุ่งแรงสูงสุดขณะปัสสาวะ เทียบระหว่างก่อนการรักษาอยู่ที่ 10.6 มิลลิลิตร/วินาที และหลังการรักษาเพิ่มขึ้นเป็น 22.5 มิลลิลิตร/วินาที, ผู้ป่วยรู้สึกปัสสาวะสุด โดยมีปริมาตรปัสสาวะคงเหลือลดลงเกือบ 3 เท่า (หรือ 90.7 -> 36.3 มิลลิลิตร) และมีปริมาณปัสสาวะในแต่ละครั้งมากขึ้นจากเดิมอยู่ที่ 194 เพิ่มขึ้นเป็น 288 มิลลิลิตร, มีการเสียเลือดในปริมาณน้อยมาก คือ 0-10 มิลลิลิตร ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้จะเห็นผลชัดเจนหลังเข้ารับการรักษา 1 เดือน และเห็นผลสูงสุดตั้งแต่เดือนที่ 3 หลังจากการรักษา"
 
 
 
ผลลัพธ์การรักษาในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวความสำเร็จของบำรุงราษฎร์ในการรักษาผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ ซึ่งถือเป็นการรักษาครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ที่ใช้กระบวนการรักษาเพียง 10-15 นาที โดยที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ฟื้นตัวเร็ว มีความเสี่ยงต่ำ อวัยวะบอบช้ำน้อยทำให้สามารถกลับมาสู่สภาพทางสรีรวิทยาและกลับมาใช้งานได้เป็นปกติมากที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศหรือส่งผลน้อยมาก ที่สำคัญ วิธีนี้ยังสามารถใช้ได้กับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน หรือโรคอ้วน อีกด้วย  
 
 
 
รพ.บำรุงราษฎร์ รักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำสำเร็จ ครั้งแรกในประเทศไทย HealthServ

เชื่อมั่น-ไว้วางใจ-มั่นใจ 3 ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ป่วย


โดยปัจจัยหลักๆ 3 ประการ ที่ทำให้ผู้ป่วยตัดสินใจเข้ารับการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ ประกอบด้วย
 
1. เชื่อมั่นความชำนาญการและประสบการณ์ของทีมแพทย์ ในการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีไอน้ำ โดยแพทย์ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะจะเป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยอย่างละเอียดก่อนการรักษาเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธีนี้
 
2. ไว้วางใจการทำงานเป็นทีมที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยจะรู้สึกเชื่อมั่น เมื่อเห็นถึงการทำงานของแพทย์และทีมที่ใส่ใจในรายละเอียดของผู้ป่วย โดยศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ถือเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาที่มีประสบการณ์เป็นผู้ทำหัตถการ พยาบาล เภสัชกร และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้และความชำนาญ พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยตลอดระยะเวลาการรักษา รวมถึงติดตามผลหลังจากการรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด
 
3. มั่นใจในชื่อเสียงและมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งให้การดูแลรักษาที่ครอบคลุม โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการรักษาเทียบเท่ามาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในระดับโลก รวมถึงพิจารณาจากผู้ป่วยทั่วโลกที่นิยมเดินทางเข้ามารักษาที่บำรุงราษฎร์เป็นจำนวนมาก  
 
 
 
นพ. ธีระพล อมรเวชสุกิจ แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวปิดท้ายว่า ศูนย์ทางเดินปัสสาวะเชื่อมั่นว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง จะมีผู้ที่มีอาการปัสสาวะไม่พุ่ง ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ ตื่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ปัสสาวะเสร็จแล้วแต่รู้สึกไม่สุด หรือมีอาการต่างๆ เกี่ยวกับต่อมลูกหมาก เข้ามารับการรักษาที่บำรุงราษฎร์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาต่างๆ นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยขอยกตัวอย่างผู้ป่วยจำนวนหนึ่งได้แบ่งปันความรู้สึกหลังการรักษาว่า
 
  • ผู้ป่วยรายหนึ่งออกกำลังกายด้วยการวิ่ง แล้วต้องคอยแวะเข้าห้องน้ำตลอดเวลา แต่ทุกวันนี้เขากังวลกับเรื่องนี้น้อยลง และทำให้เขาวิ่งได้ระยะไกลขึ้นอย่างสบายใจ
  • ผู้ป่วยรายหนึ่งเคยรักษาด้วยวิธีกินยาแต่ก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าที่ควร แต่หลังจากเข้ารักษาด้วยเทคโนโลยีไอน้ำ ทำให้ไม่ต้องพะว้าพะวงกับการปัสสาวะอีกต่อไป
  • ผู้ป่วยบางรายใช้เวลาในการเข้าห้องน้ำนานถึง 5 - 10 นาที เพราะปัสสาวะไหลแผ่ว ไม่ต่อเนื่องและรู้สึกไม่สุดสักที แต่วันนี้เขาสามารถใช้เวลาเข้าห้องน้ำเหมือนคนปกติอีกครั้ง                                                               
  
 
ที่ผ่านมา ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ไม่เคยหยุดพัฒนาและมุ่งยกระดับการรักษาในทุกปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมาก รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ศูนย์ทางเดินปัสสาวะมีแพทย์ชำนาญการรวมกว่า 25 ท่าน สามารถวิเคราะห์โรคและให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทันท่วงที พร้อมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่ทุ่มเทและใส่ใจในการรักษาโดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นหัวใจสำคัญ
รพ.บำรุงราษฎร์ รักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำสำเร็จ ครั้งแรกในประเทศไทย HealthServ
รพ.บำรุงราษฎร์ รักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำสำเร็จ ครั้งแรกในประเทศไทย HealthServ
รพ.บำรุงราษฎร์ รักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำสำเร็จ ครั้งแรกในประเทศไทย HealthServ
รพ.บำรุงราษฎร์ รักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำสำเร็จ ครั้งแรกในประเทศไทย HealthServ
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง