× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สภากาชาดไทย เชิญคนท้อง-อายุ70ขึ้นไป จองฉีดโมเดอร์นาเข็มกระตุ้น ฟรี - 16 พ.ย. บ่ายโมง

สภากาชาดไทย เชิญคนท้อง-อายุ70ขึ้นไป จองฉีดโมเดอร์นาเข็มกระตุ้น ฟรี - 16 พ.ย. บ่ายโมง HealthServ.net
สภากาชาดไทย เชิญคนท้อง-อายุ70ขึ้นไป จองฉีดโมเดอร์นาเข็มกระตุ้น ฟรี - 16 พ.ย. บ่ายโมง HealthServ.net

สภากาชาดไทย เชิญคนท้อง-อายุ70ขึ้นไป จองฉีดโมเดอร์นาเข็มกระตุ้น ฟรี - 16 พ.ย. บ่ายโมง

สภากาชาดไทย เชิญคนท้อง-อายุ70ขึ้นไป จองฉีดโมเดอร์นาเข็มกระตุ้น ฟรี - 16 พ.ย. บ่ายโมง HealthServ
16 พฤศจิกายน 2564  เพจสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้ลงประกาศเชิญชวนประชาชน กลุ่มเปราะบาง 2 กลุ่ม ได้แก่  1) ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป 2) หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

สามารถลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เพื่อใช้เป็นเข็มกระตุ้น (booster) จำนวน 1 เข็ม  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  (ดู หลักเกณฑ์เพิ่มเติม)


เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


ลงทะเบียน 
  trcs-booster.kcmh.or.th


เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 24, 25, 26 พ.ย. 2564


หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
1. สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อน วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

2. สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อน วันที่ 30 กันยายน 2564
 

หมายเหตุ
* กรุณานำบัตรประชาชน/สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาในวันนัดหมาย
* กรุณามาให้ตรงตามวันและเวลาที่นัดหมาย หากไม่มาตามนัดถือว่าสละสิทธิ์
* สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ  


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 06 5205 3686 หรือ 0 2252 0161-4 ในวันและเวลาทำการ

ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง