× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รู้จักวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 4 บริษัท Pfizer Moderna AstraZinecaOxford และ Sinovac

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

รู้จักวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 4 บริษัท Pfizer Moderna AstraZinecaOxford และ Sinovac

ทำความรู้จัก 4 วัคซีนโควิดบริษัทดัง เทียบชัดๆ ข้อดี ข้อเสีย อาการข้างเคียง ก่อนคนไทยจะได้ฉีดในเดือน ก.พ.64

ปัจจุบันวัคซีนโควิด19 หลักๆ ที่ทั่วโลกเริ่มฉีดให้ประชาชนมีให้เห็นชัดเจน ประมาณ 4 บริษัท ได้แก่ Pfizer , Moderna , AstraZineca/Oxford และ Sinovac ซึ่งทาง Oxford ให้คำแนะนำว่า สามารถฉีดเข็มที่ 2 ให้นานว่าเดิมได้ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ จากเดิม 3-4 สัปดาห์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีน และลดปัญหาขาดแคลนวัคซีน  
 
เราจะพาไปทำความรู้จักวัคซีน ทั้ง 4 แบบ ก่อนได้ฉีดในเดือน ก.พ.64
 
ข้อมูลงานวิจัยจาก FDA สหรัฐ และวารสารการแพทย์ the lancet รวมถึงข้อมูลจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความรู้การทำงานของวัคซีนโควิด19  ที่อนุญาตให้ใช้ในมนุษย์ในภาวะปกติและฉุกเฉิน มี 4 บริษัทยาชื่อดังมีข้อดีข้อเสียต่างกันไป

1. บริษัท Pfizer

1. บริษัท Pfizer รู้จักวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 4 บริษัท Pfizer Moderna AstraZinecaOxford และ Sinovac
1. บริษัท Pfizer รู้จักวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 4 บริษัท Pfizer Moderna AstraZinecaOxford และ Sinovac
เป็นวัคซีนชนิด mRNA ต้องฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 21 วัน ต้องเก็บในอุณหภูมิ -70 องศา
 
ข้อดี ทำได้ง่ายและเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว เพราะทำในโรงงาน กระตุ้นภูมิต้านทานได้สูง 
 
ข้อเสีย อยู่ที่  RNA สลายตัวได้ง่าย ต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำมากๆและวัคซีนชนิดนี้เป็นชนิดแรกที่ใช้ในมนุษย์
 
อาการข้างเคียง หลังฉีดพบได้บ่อยกว่าวัคซีนที่ทำโดยชนิดเก่า เช่น มีไข้ ปวดเมื่อย ส่วนผลข้างเคียงรุนแรง ที่พบคือ ไส้ติ่งอักเสบ บาดเจ็บจากการฉีดที่ไหล่
 

2.บริษัท Moderna

2.บริษัท Moderna รู้จักวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 4 บริษัท Pfizer Moderna AstraZinecaOxford และ Sinovac
2.บริษัท Moderna รู้จักวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 4 บริษัท Pfizer Moderna AstraZinecaOxford และ Sinovac
เป็นวัคซีนชนิด mRNA เช่นกัน ต้องฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 28 วัน และเก็บในอุณหภูมิ -20 องศา
 
อาการข้างเคียง พบเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงในการทดลอง คือ คลื่นไส้อาเจียน รุนแรง 

3.บริษัท AstraZineca / Oxford

3.บริษัท AstraZineca / Oxford รู้จักวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 4 บริษัท Pfizer Moderna AstraZinecaOxford และ Sinovac
3.บริษัท AstraZineca / Oxford รู้จักวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 4 บริษัท Pfizer Moderna AstraZinecaOxford และ Sinovac
เป็นวัคซีนไวรัส Vector จะใช้วิธีการเอาสารพันธุกรรมของไวรัสใส่เข้าไปในไวรัส ให้ไวรัส Vector ส่งสารพันธุกรรมของโควิด-19 เข้าไปในเซลล์มนุษย์ให้เข้าใจว่าเป็น cDNA ของโควิด-19 ร่างกายสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อโควิค 19 กำหนดฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 3-4 สัปดาห์  เก็บในอุณหภูมิตู้เย็น
 
ข้อดี ผลิตได้จำนวนมากได้ง่ายเพราะทำจากโรงงานเป็น DNA จะมีความคงทนกว่า จึงสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิ 2-8 องศา ราคาจะถูก
 
อาการข้างเคียง มีรายงานผลข้างเคียงรุนแรง พบอาการ ไขสันหลังอักเสบ

4.วัคซีนของจีน บริษัท Sinova

4.วัคซีนของจีน บริษัท Sinova รู้จักวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 4 บริษัท Pfizer Moderna AstraZinecaOxford และ Sinovac
4.วัคซีนของจีน บริษัท Sinova รู้จักวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 4 บริษัท Pfizer Moderna AstraZinecaOxford และ Sinovac
เป็นวัคซีนเชื้อตาย ใช้หลักการกับวัคซีนที่ทำมาแต่ในอดีต เช่น วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนโปลิโอ พิษสุนัขบ้า ฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ เก็บในอุณหภูมิตู้เย็น
 
ข้อดี ความปลอดภัย เป็นเชื้อตายสามารถให้ในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ ภูมิคุ้มกันต่ำ
 
อาการข้างเคียง พบเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงในการทดลอง ยังไม่มีรายงาน
นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำ ระยะเวลาของการฉีดวัคซีน ในช่วงวัคซีนขาดแคลน   
 
บริษัท AstraZineca / Oxford หรือ AZ สามารถขยายเวลาให้เข็มที่ 2 ได้ยาวกว่าที่ทางบริษัทกำหนด โดยเฉพาะตัวของ AstraZineca ซึ่งกำลังจะมีใช้ในประเทศไทยเร็วๆ นี้ คือ สามารถให้รอเข็มที่ 2 ได้นานถึง 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน
 
ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนเข็มแรก คือ การทำให้ร่างกายเห็นแอนติเจนเป้าหมายครั้งแรก ในที่นี้คือโปรตีนสไปค์ของไวรัสโรคโควิด-19 ร่างกายจะเริ่มสร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจนนั้น โดยเซลล์ที่เรียกว่า B cell หรือเม็ดเลือดขาว แต่ B cell ของเราจะสร้างแอนติบอดี้ได้ปริมาณไม่มาก ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ดี และที่สำคัญจะอยู่กับเราไม่นาน หรือ ภูมิตกไว
 
แต่ถ้าร่างกายได้รับเข็มที่สอง หรือ การ boost B cell จะถูกกระตุ้นซ้ำทำให้สร้างแอนติบอดีออกมามากขึ้น ที่สำคัญความสามารถในการจับกับแอนติเจน หรือตัวไวรัส จะแน่นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ระดับ 100-1000 เท่า จากข้อมูลจากการทดสอบทางคลินิคระยะที่ 3 ที่บ่งชี้ว่า ถ้าเว้นระยะห่างนานขึ้นประสิทธิภาพของวัคซีนในการกระตุ้นแอนติบอดีหลังฉีดเข็มสองจะดีขึ้น
 
รู้จัก 4 วัคซีนดัง ก่อนฉีดป้องกันโควิด-19
 
แต่มีรายงานเบื้องต้นว่า วัคซีนโควิด-19 ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีสภาวะภูมิแพ้, บุคคลที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด ไม่ควรได้รับวัคซีน, ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงบุคคลที่ได้รับการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน อาจมีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนลดลง
 
รวมทั้ง ผู้ที่ใช้ยากดภูมิคุ้ม, วัคซีนไม่ปลอดภัยสำหรับหญิงตั้งครรภ์ เพราะมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแม่และทารกในครรภ์, วัคซีนไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่วางแผนจะตั้งครรภ์ภายในไม่กี่เดือนหลังจากได้รับวัคซีน, ผู้ได้รับวัคซีนจะไม่สามารถให้นมบุตรได้ 

เรื่องและภาพ จาก TNN Thailand 
6/1/2564
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง