× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เคล็ดไม่ลับ 10 ข้อ สร้างเสน่ห์ประทับใจด้านการบริการท่องเที่ยว

เคล็ดไม่ลับ 10 ข้อ สร้างเสน่ห์ประทับใจด้านการบริการท่องเที่ยว HealthServ.net
เคล็ดไม่ลับ 10 ข้อ สร้างเสน่ห์ประทับใจด้านการบริการท่องเที่ยว HealthServ.net

รูปแบบการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การท่องเที่ยวที่ผู้คนออกแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น การท่องเที่ยวในแต่ละจุดหมายปลายทางจะเป็นไปในลักษณะของการอยู่พำนักในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างยาวนานมากขึ้น การท่องเที่ยวแบบเดินทางครั้งเดียวแต่ไปได้หลายๆ ประเทศจะลดความนิยมลง ผู้คนจะจับจ่ายใช้สอยทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอิเลกทรอนิกส์มากขึ้น


ผู้ประกอบการและเครือข่ายธุรกิจทางการท่องเที่ยวจึงต้องปรับตัวและไม่หยุดนิ่ง แต่จะต้องมีพัฒนาการตนเองและพัฒนาการบริการอยู่เสมอ นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้ทันกับความต้องการ เทรนด์ ความรู้ของผู้ท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้สุญเสียโอกาสสำคัญในการบริการและสร้างความประทับใจ
 

เคล็ดไม่ลับ 10 ข้อ สร้างเสน่ห์ประทับใจของการบริการ

 
1) จัดการบริการที่ดีที่น่าประทับใจ ไม่มุ่งแต่ค้ากำไรจนด้อยคุณภาพมาตรฐาน
2) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
3) ค่าบริการสมเหตุผล (reasonable price) มีมาตรฐานราคาเดียวกันในทุกตัวแทนจำหน่าย
4) จำหน่ายบริการภายใต้หลักจรรยาบรรณของการประกอบกิจการ (Code of Conducts)
5) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ
6) ให้ความสำคัญในมิติวัฒนธรรม ความเชื่อ และการสื่อสารในภาษาของผู้รับบริการ
7) เพิ่มเวลาส่วนตัวในการเข้ารับบริการ และลดการเชิญชวนเพื่อซื้อสินค้าเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้รับบริการ
8) จัดบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการได้ผ่อนคลายหรือใช้เวลาในสถานประกอบการได้อย่างสงบและตามสมควร
9) จัดบริการเติมเต็มความต้องการและความประทับใจของผู้รับบริการอย่างเหมาะสม เช่น อาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่สำหรับการทำงาน เป็นต้น
10) เพิ่มเติมความมีชีวิตชีวาและรูปแบบบริการใหม่ๆ ให้ผู้รับบริการได้เลือกสรรและรับบริการอย่างประทับใจ อยากที่จะกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและมีความสุข และไม่ใช่เป็นเพียงการให้บริการเฉพาะบุคคล แต่หมายรวมถึงการดูแลที่ครอบคลุมถึงครอบครัวหรือสมาชิกที่ติดตามมารับบริการด้วย
 
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง