× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กทม.ปลดล็อก - สวมหน้ากากสมัครใจ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ฟิตเนส โรงหนัง บันเทิง อาบน้ำ เปิดได้

กทม.ปลดล็อก - สวมหน้ากากสมัครใจ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ฟิตเนส โรงหนัง บันเทิง อาบน้ำ เปิดได้ HealthServ.net
กทม.ปลดล็อก - สวมหน้ากากสมัครใจ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ฟิตเนส โรงหนัง บันเทิง อาบน้ำ เปิดได้ HealthServ.net

24 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด - 19 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติสำคัญ เป็นการปลดล็อกกรุงเทพฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกิจการต่างๆ สามารถดำเนินการได้ตามปกติ มีผลทันที 24 มิถุนายน 2565

 
รายละเอียดในประกาศ ดังนี้

 

ยกเลิกประกาศ 

- ให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  5 ฉบับ (ฉบับที่ 49-53) 
 
- ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
 
- ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

 
 

การสวมหน้ากาก 


การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ในการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี
 

เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทำงานได้ 

การเดินทาง เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อการทำงานข้ามเขตกรุงเทพฯ  และเข้ามาทำงาน ภายในกรุงเทพ สามารถดำเนินการภายใต้กฏหมาย กฏ หรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการดำเนินการได้ตามปกติ 

 

กิจกรรมที่เปิดดำเนินการได้

กิจการ/กิจกรรมที่ทำได้  เปิดดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อม ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 
 • การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามเขต กรุงเทพมหานคร 
 • ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้
 • สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
 • สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก
 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย
 • โรงมหรสพ โรงละคร การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน
 • สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร
 • การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสม
 • กรณีมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่าสองพันคน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขต
 • สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ สามารถเปิดดำเนินการ
   
ประกาศนี้มีผล ตั้งแต่  24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง