× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

บุคลากรสาธารณสุขจิตอาสาหลายสาขาวิชาชีพในภูมิภาค เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีความชำนาญในการจัดบริการปฐมภูมิ จำนวน 39 ทีม

article image1 - HealthServ
จากแผนปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ของทีมแพทย์ชนบทจากทั่วประเทศ เพื่อลุยตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกให้กับชุมชนต่างๆในพื้นที่ชุมชนแออัดที่เข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์มากมายในกรุงเทพมหานคร  โดยกำหนดเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่ 4-10 สิงหาคม 2564 ตั้งเป้าตรวจให้ได้ 2.5 แสนราย ประมาณการว่าจะพบผู้ติดเชื้อผลบวกราว 10-15% คิดเป็นจำนวน 25,000-32,500 ราย ซึ่งเมื่อพบก็จะนำส่งเข้าระบบการดูแลรักษาที่บ้านและชุมชนต่อไป
 
กล่าวถึง ทีมแพทย์ที่มาร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ เรียกว่าเป็นหน่วยเชิงรุก CCR Team โดยเป็นบุคลากรสาธารณสุขจิตอาสาหลายสาขาวิชาชีพในภูมิภาค เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีความชำนาญในการจัดบริการปฐมภูมิ จำนวน 39 ทีม แบ่งเป็นทีมจากภาคเหนือ 7 ทีม ภาคกลาง 10 ทีม ภาคตะวันออก 2 ทีม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 ทีม และภาคใต้ 9 ทีม 

* ทีมแพทย์อาจมีเพิ่มเติมอีก
ประกอบด้วย
1. ทีม รพ สิชล นครศรีธรรมราช
2. ทีม รพ.จะนะ สงขลา
3. ทีม รพ. สมเด็จนาทวี สงขลา
4. ทีม สสจ.ชัยภูมิ
5. ทีม สสจ.เชียงราย
6. ทีม สสจ.ลพบุรี
7. ทีม สสจ.น่าน
8. ทีม สสจ.สุรินทร์ 
9. ทีม สสจ.ยโสธร
10. ทีม รพท.ชุมพร
11. ทีม รพศ.มหาราช นครราชสีมา 
12. ทีม สสจ.ฉะเชิงเทรา
13. ทีม สสจ.ขอนแก่น  (มา 3 ทีม)
14. ทีม รพ.ด่านมะขามเตี้ย
15. ทีม สสจ สุโขทัย
16. ทีม สสจ.อุตรดิตถ์
17. ทีม รพท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  จ.ระยอง
18. ทีม สสจ อุดรธานี
19. ทีม สสจ แพร่ 
20. ทีม รพท มหาสารคาม
21. ทีม รพท กาฬสินธุ์
22. ทีม สสจ ชุมพร 
23. ทีม สสจ ระนอง
24. ทีม​ รพ.ตากใบ​ + รพ. แว้ง สสจ.นราธิวาส
25.​ ทีม​ รพ.รามัน​ ยะลา
26. ทีม สสจ พะเยา
27. ทีม รพท สมุทรปราการ (ลงพื้นที่ตนเอง)
28. ทีม สสจ เพชรบุรี
29. ทีม สสจ สุราษฎร์ธานี
30. ทีม สสจ แม่ฮ่องสอน/รพ ปางมะผ้า
31. ทีม รพ.บางกรวย2  จ.นนทบุรี
32. ทีมสสจ.นครปฐม/รพ.หลวงพ่อเปิ่น (ลงพื้นที่ตนเอง)
33. ทีมเภสัชกร อาสา อ.สุนี มข.ช่วยจ่ายยา
34. ทีม สสจ นครสวรรค์
35. สมาคม/สภาเทคนิคการแพทย์
36. ทีม รพ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ (มี3ท่าน)
37. ทีม รพ.ลำลูกกา จ ปทุมธานี  (ลงพื้นที่ตนเอง)
38. ทีม​ สสจ.กำแพงเพชร
39. ทีม รพ.มหาราชนครราชสีมา
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 ส่งกำลังใจ 39 ทีม CCR ในปฏิบัติการบุกกรุง รอบ 3 ตรวจโควิดชุมชนแออัดกทม.
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง