× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ราชกิจจาฯ สปสช.ยกเลิกบริการและค่าใช้จ่าย กรณีโควิด-19

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

29 มิถุนายน 2565 ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักงาน สปสช. เรื่อง "การยกเลิกกรณีที่มีเหตุสมควรเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเป็นโรคประจำถิ่น" ภายหลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อ เห็นชอบการเปลี่ยนผ่านการระบาดของโรคโควิด สู่โรคประจำถิ่น (เมื่อ 9 มีนาคม 2565) สปสช. จึงมีประกาศฉบับนี้ เพื่อยกเลิกการให้บริการ ที่เคยมีให้กับประชาชน ได้แก่ การตรวจคัดกรอง การตรวจห้องแลปยืนยันผลตรวจเชื้อ

 
 
มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
 
 
 

การยกเลิก 
 

ประกาศอ้างอิง การยกเลิกในประกาศก่อนหน้า 2 ฉบับ 


อ้างอิงประกาศ ฉบับที่ 3  (ประกาศ 2 มี.ค.64) ข้อ 3-5 [link]

กล่าวคือ
 
ยกเลิก - ข้อ 3 ข้อ 5/4 การเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อโควิด  ตามดุลยพินิจแพทย์ ในสถานบริการอื่น ตามกรณีมีเหตุสมควร
 
ยกเลิก - ข้อ 4 ข้อ 6/2 อัตราค่าใช้จ่ายที่สถานบริการอื่นได้ให้บริการ  
 
 
สรุปคือ สปสช.ไม่จ่ายค่าบริการ กรณีเข้าตรวจโควิด อีกต่อไป 


 
 
อ้างอิงประกาศ ฉบับที่ 6 (ประกาศ 30 ก.ค.64) [link]
 
 
ยกเลิก ข้อ 3 ข้อ 5/9 การเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคโควิด ตามความจำเป็นในสถานบริการอื่น ไม่เป็นกรณีที่สมควรอีกต่อไป
 
ยกเลิก ข้อ 4 ข้อ 6/5 อัตราค่าใช้จ่ายสถานบริการอื่น ตามข้อ 3 
 
 
 
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง