× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เช็คด่วน บริษัทประกันใช้สิทธิ์ที่ รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

เจ็บป่วย หมดกังวล เรื่องค่ารักษาพยาบาลมาที่ รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ เช็คด่วน บริษัทประกันใช้สิทธิ์ที่ รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายกันนะคะ
หมายเหตุ : เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามกรมธรรม์ของท่านที่ได้ทำไว้
สอบถามรายละเอียดโทร (056)000-111 ต่อ 18221-18222

article image1 - HealthServ
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1

96/12 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง เทศบาลนครนครสวรรค์ 60000

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง