× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เมดพาร์ค เปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รองรับต่างชาติ

เมดพาร์ค เปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รองรับต่างชาติ HealthServ.net
เมดพาร์ค เปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รองรับต่างชาติ HealthServ.net

โรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน คัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคระบาดแบบ One stop service รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้เดินทางเข้าเมืองเพื่อรับการรักษา เตรียมพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

เมดพาร์ค เปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รองรับต่างชาติ HealthServ
    
 
         25 มิถุนายน 2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (EIDARIC) ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค โดยมี นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ ผศ.นพ.มนต์เดช สุขปราณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และคณะบุคลากร โรงพยาบาลเมดพาร์คให้การต้อนรับและร่วมพิธี
 
          นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต รัฐบาลจึงมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ และเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขยังคงให้ความสำคัญในการเฝ้าระวัง และดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 และโรคติดต่ออื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โรคฝีดาษวานร โดยกรมควบคุมโรคได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคฝีดาษวานร เพื่อเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด ช่วยให้ตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็วขึ้น และสามารถป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศได้
เมดพาร์ค เปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รองรับต่างชาติ HealthServ
 
 
         นพ.เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า คลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (EIDARIC) โรงพยาบาลเมดพาร์ค ถือเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศมีความเข้มแข็ง รับมือกับโรคระบาดต่างๆ รวมถึงช่วยเสริมพลังในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน โดยรองรับการให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาจากนโยบายเปิดประเทศ และผู้ที่เดินทางเข้าเมืองเพื่อรับการรักษา (Medical Tourism) จากนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
 
         “ขณะนี้ประเทศไทยพยายามช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลเมดพาร์ค มีระบบการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตามระบบ ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศได้ ถือเป็นการช่วยกันทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว
 
 
เมดพาร์ค เปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รองรับต่างชาติ HealthServ

ทั้งนี้ คลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (EIDARIC) เป็นคลินิกความดันลบ สร้างความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ มีระบบบริหารจัดการแบบ One stop serviceเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที มีการจัดพื้นที่ปลอดภัยในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่น โดยขณะนี้มีผู้เข้ารับบริการเฉลี่ย 35-45 รายต่อวัน

เมดพาร์ค เปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รองรับต่างชาติ HealthServ
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลเมดพาร์ค
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเมดพาร์ค
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง