News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
อัพเดตมาตรการ-เงื่อนไขเข้าไทย SANDBOX - AQ กักตัว ตั้งแต่ 11 มกราคม 65 HealthServ.net
อัพเดตมาตรการ-เงื่อนไขเข้าไทย SANDBOX - AQ กักตัว ตั้งแต่ 11 มกราคม 65 HealthServ.net

เช็คเงื่อนไข-มาตรการ SANDBOX (4 จังหวัด) ต้องพำนักในพื้นที่ 7 วัน ก่อนจึงไปที่อื่นๆได้ ถ้าผล PCR เป็นลบ เงื่อนไขผู้เดินทางต้องฉีดวัคซีนแล้ว จองโรงแรม SHA+ ตรวจ RT-PCR ผ่านและมีการทำประกันไว้แล้ว - ติดต่อ Call Center 02-5728442

อัพเดตมาตรการ-เงื่อนไขเข้าไทย SANDBOX - AQ กักตัว ตั้งแต่ 11 มกราคม 65 HealthServ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ข้อมูลอัพเดต มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 สำหรับ 2 ลักษณะคือ Sandbox และ กักตัว 

SANDBOX 
- พำนักในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน จึงสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้
- พื้นที่ Sandbox ปัจจุบัน ได้แก่ จว. ภูเก็ต จว. กระบี่ จว. พังงา และจว. สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่าและเกาะพะงัน) 
 
เงื่อนไขผู้เดินทาง 
1) หนังสือเดินทาง 
2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกําหนด 
3) หลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra + / AQ 7 วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม 
4) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย) 
5) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี) 
6) วีซ่า (ถ้าจําเป็น) 
 
**ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง (ยกเว้นกรณีอายุ 12-17 ปีที่ได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็มสามารถเดินทางโดยลําพังได้)


 

ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 
- กักตัว 7 วัน สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกําหนด
- กักตัว 10 วันสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามข้อกำหนด

เงื่อนไขผู้เดินทาง 
1) หนังสือเดินทาง 
2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนด (กรณีกักตัว 7 วัน) 
3) หลักฐานการจองโรงแรม AQ 7/10 วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม 
4) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย) 
5) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทยและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี) 
6) วีซ่า (ถ้าจําเป็น) 
** กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางด้วยตัวเองจะต้องแนบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มเพื่อให้ได้รับสิทธิ์กักตัว 7 วัน
 
หมายเหตุ
* ผู้เดินทางที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 22 ธ.ค. 2564 รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 
* ผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2564 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าตรวจ RT-PCR ด้วยตัวเอง 


ติดต่อ Call Center 02-5728442 


 
อัพเดตมาตรการ-เงื่อนไขเข้าไทย SANDBOX - AQ กักตัว ตั้งแต่ 11 มกราคม 65 HealthServ

 ENTRY MEASURES FOR THAILAND EFFECTIVE FROM 11 JANUARY 2022 ✈️


 SANDBOX 
- Stay in Sandbox area for 7 days before being permitted to travel to other parts of Thailand 
- Current Sandbox areas include Phuket, Krabi, Phan-Nga and Surat Thani (Koh Samui, Koh Tao and Koh Phangan). 

 Required Documents 
1) Passport 
2) Certificate of Vaccination 
3) Pre-paid 7 days SHA Extra+ / AQ hotel reservation confirmation including the fee for 2 RT-PCR tests and airport pick-up 
4) Insurance policy with minimum coverage of 50,000 USD (not required for Thai nationals) 
5) COVID-19 RT-PCR test result issued within 72 hours before departure (not required for travellers aged under 6) 
6) Visa (if required) 
** Travellers aged below 18, if unvaccinated, must travel with parents/guardian. Aged 12-17 and received 1 (one) dose of vaccination, may travel unaccompanied. 

ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 
- 7 days quarantine for fully vaccinated travellers 
- 10 days quarantine for not-fully vaccinated travellers 

 Required Documents 
1) Passport 
2) Certificate of Vaccination (for 7 days quarantine) 
3) Pre-paid AQ hotel reservation confirmation including the fee for 2 RT-PCR tests for 7/10 days and airport pick-up 
4) Insurance policy with minimum coverage of 50,000 USD (not required for Thai nationals) 
5) COVID-19 RT-PCR test result issued within 72 hours before departure (not required for travellers aged under 6 and Thai nationals) 
6) Visa (if required) 
** Travellers aged below 18 who are travelling unaccompanied must submit proof of 1 (one) dose of vaccination to be eligible for 7 days quarantine. 
? NOTE ?
• For applicants who have registered prior to 22 December 2021, the Thai Government will subsidize the cost for the second RT-PCR lab test 
• Applicants applying from 22 December 2021 onwards must pay for this cost by themselves
อัพเดตมาตรการ-เงื่อนไขเข้าไทย SANDBOX - AQ กักตัว ตั้งแต่ 11 มกราคม 65 HealthServ
อัพเดตมาตรการ-เงื่อนไขเข้าไทย SANDBOX - AQ กักตัว ตั้งแต่ 11 มกราคม 65 HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง