× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

รพ. แพทย์รังสิต ให้บริการทางการแพทย์มายาวนานกว่า 36 ปี ถือได้ว่าเป็นรพ.เอกชนชั้นนำในจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนทั่วประเทศในเรื่องการรักษาและการให้บริการที่มีมาตรฐาน

article image1 - HealthServ

เรามีความตั้งใจในการให้บริการท่านเสมือนญาติมิตรดุจสมาชิกในครอบครัว
ด้วยประสบการณ์ให้บริการรักษามากกว่า 35 ปี และในปี 2565 เรากำลังเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการท่าน เราพร้อมที่จะให้บริการผู้ป่วยทุกท่านอย่างครบวงจร

สาส์นจาก คุณรณชิต แย้มสอาด CEO กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ทำไมถึงเลือก รพ.แพทย์รังสิต

 
รพ.แพทย์รังสิต มีคลินิก และแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมทั้งมีเครื่องมือการรักษาที่ทันสมัย อาทิ เช่น
  •  รพ.เฉพาะทางแม่และเด็ก
  •  ศูนย์หัวใจ
  •  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  •  คลินิก หู ตา คอ จมูก
  •  คลินิกกายภาพบำบัด
  •  และอื่นๆ อีกมากมาย 
นอกจากนี้ บรรยากาศของรพ. แพทย์รังสิตเต็มไปด้วยความสะดวก และเพียบพร้อมไปด้วยห้องตรวจ และห้องพักที่สะอาด และทันสมัย 
 
สามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต หรือ ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-998-9999 ได้ในเวลา 08.00-20.00 น.นะคะ 


 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 

โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต

โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต พร้อมดูแลคุณแม่และลูกน้อย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์สูติ-นรีเวชกรรม ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลคุณแม่ และลูกน้อยในครรภ์ พร้อมด้วยทีมพยาบาลผู้มากด้วยประสบการณ์ รวมถึงเครื่องมือเทคโนโลยี ที่จะดูแลคุณแม่ และลูกน้อย ให้แข็งแรง ปลอดภัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ❤
 
นอกจากการให้บริการฝากครรภ์ และคลอด โรงพยาบาลฯ ให้บริการอื่นๆ เพื่อสุขภาพครรภ์ที่ดีของคุณแม่และลูกน้อย อาทิ
  •  ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร โดยแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวชกรรม
  •  รับคำปรึกษา / ตรวจสุขภาพเพิ่มเติม โดยแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก
  •  อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ โดยแพทย์เฉพาะทางด้านอัลตร้าซาวด์ (MFM)
  •  ตรวจดาวน์ซินโดรมลูกน้อยในครรภ์
สามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต หรือ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-998-9888 ต่อ 3200 , 3201 ได้ในเวลา 08.00-20.00 น.นะคะ  
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 ทำไมถึงต้องเลือก รพ.แพทย์รังสิต เป็นรพ.ประกันสังคม ของคุณ
 
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง